JUŻ DZIAŁA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY


W budynku przy ul. Nowowiejskiego 15 odbyło się oficjalne otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu D. Prowadzenie ośrodka Miasto zleciło Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas”.

 

Na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 16 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi Częstochowa otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości blisko 552 tys. zł – w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z umową z Wojewodą Śląskim.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu D realizuje swoje cele poprzez różnorodne formy zajęć, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów posiadających wiedzę oraz umiejętności z zakresu pracy z grupą osób niepełnosprawnych m.in. psychologów i terapeutów.

Usługi świadczone w ŚDS obejmują m.in.:
– Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, gospodarowania środkami pieniężnymi;
– Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z innymi osobami;
– Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się;
– Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
– Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą prowadzone w formie prac zespołowych i indywidualnych;
– Poradnictwo psychologiczne;
– Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych czy dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie wizyt u lekarza;
– Niezbędną opiekę;
– Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacje.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” działa od marca 2007 r., opierając się na społecznej pracy członków. Środki na realizację celów statutowych pozyskuje ze składek członkowskich, od sponsorów i z imprez charytatywnych, które organizuje. Od 2012 r. organizuje akcję „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”.

fot. UMCz

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.