Młodzież ,,Mickiewicza” w hołdzie ofiarom stanu wojennego w Polsce


9 grudnia 2021 roku młodzież z Amatorskiego Teatru Szkolnego przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprezentowała piękny i wzruszający spektakl ,,Chcemy Pamiętać. 40 rocznica Stanu Wojennego”. Rozstrzygnięto też konkurs filmowy związany z tematyką stanu wojennego, pod patronatem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Szymona Giżyńskiego i częstochowskiej ,,Solidarności”. Otwarto Izbę Pamięci, gdzie odtworzono życie w latach 80. ubiegłego wieku. 

Życzenie i gratulacje od wiceministra Szymona Giżyńskiego przekazała dyr. biura poselskiego Grażyna Matyszczak. W dedykacji do książkowych nagród wiceminister życzył dalszej trwałej pasji w poznawaniu bohaterskich czynów polskich patriotów.
nagrody laureatom wręczały także dyrektor częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty  w Katowicach Alicja Janowska i wiceprzewodnicząca Zarządu NSZZ ,,Solidarność” w Częstochowie Dorota Kaczmarek.
Niezwykle interesująco przedstawia się Izba Pamięci  z czasu stanu wojennego, w czasach PRL. To pomysł historyków szkoły, głównie Jarosława Sobkowskiego. Eksponaty były zbierane przez kilkanaście miesięcy. Przekazywali je mieszkańcy Częstochowy, zakłady pracy, między innymi, Huta Częstochowa. W tworzenie Izby zaangażowali się także uczniowie szkoły, to oni od członków swoich rodzin pozyskali zbiór medali , które wyeksponowano na wystawie.  Eksponaty uszeregowano według różnych sfer działalności i życia społecznego – codziennej egzystencji, pracy, życia  osobistego i  działalności opozycyjne.  – Jest kącik partyjny z biurkiem pierwszego sekretarza, a kolejne punkty to rozrywka, sklep, pewex, tajna drukarnia, mieszkanie, gdzie z pietyzmem odtworzono pokój stołowy, pokój wypoczynkowy, kuchnie, miejsce do prania, nauki. Wszystkie eksponaty są oryginalne, pochodzą z lat 80. Panu Sobkowskiemu, przy wsparciu społeczności szkoły, udało się stworzyć miejsce oddające prawdę o tamtych czasach i wydarzeniach, gdzie będziemy mogli realizować żywe lekcje historii – powiedział nam nauczyciel historii Jarosław Budzynowski.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.