EKOLOGICZNA GMINA / Janów pozbywa się azbestu


Na terenie gminy zostało zakończone kolejne zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów”.

 

Gmina w ramach w/w zadania pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 23.828,92 zł oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 23.085,71 zł. Całkowita wartość otrzymanej dotacji wyniosła 46.914,63 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów z terenu nieruchomości.

Dofinansowaniem objęte zostały nieruchomości z terenu Gminy Janów, w tym: demontaż, transport i utylizacja z jednego budynku mieszkalnego, demontaż, transport i utylizacja z siedmiu budynków gospodarczych oraz odbiór, transport i utylizacja z 33 nieruchomości.

W ramach prowadzonego programu w 2021 roku, udało się unieszkodliwić 78,17 Mg (t) wyrobów azbestowych.

Gmina Janów począwszy od 2017 roku, bierze udział w konkursie ogłaszanym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa śląskiego.

W ramach czynnego udziału Gminy Janów w w/w zadaniu, każdego roku udaje się unieszkodliwić ogromne ilości wyrobów azbestowych, szkodzących zdrowiu i życiu ludzi.

W 2017 r. usunięto 86,16 Mg (t) wyrobów azbestowych za kwotę 35.293,71 zł, w 2018 r. 65,15 Mg (t) za kwotę 23.824,95 zł, w 2019 r. 60,19 Mg (t) za kwotę 28.132,49 zł, w 2020 r. 46,78 Mg (t) za kwotę 25.965,91 zł.

AS

fot. janow.pl

 

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.