HISTORYCZNA WYSTAWA STRAŻACKA / ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Archiwum Państwowe w Częstochowie przygotowały wystawę „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” z okazji 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie i 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Otwarcie ekspozycji nastąpiło 17 grudnia 2021 roku.  Zaprezentowano na niej najciekawsze i najcenniejsze dokumenty z zasobów Archiwum, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy oraz zbiorów prywatnych. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 31 stycznia 2022 roku. 

 

Otwarcia wystawy poprzez symboliczne uderzenie w jeden z eksponatów – dzwon alarmowy z 1918 roku dokonali: dyr. Archiwum Państwowego w Częstochowie Elżbieta Surma-Jończyk, komendant PSP w Częstochowie bryg. Marek Radosz oraz reprezentujący śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach nadbryg. Jacka Kleszczewskiego – zastępca komendanta st. bryg. Mirosław Synowiec. Specjalne gratulacje i życzenia od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Szymona Giżyńskiego przekazała dyr. biura poselskiego Grażyna Matyszczak, która podkreśliła, iż wiceminister Giżyński wyraża uznanie i szacunek strażakom, którzy w imię dewizy na swoich sztandarach: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” są zawsze gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

O wystawie opowiedziała kierownik Oddziału I ewidencji, opracowania, zabezpieczania zasobu, informacji i udostępniania, kustosz wystawy – Ewa Dubaj. Przybliżyła historię prezentowanych dokumentów ze zbioru Archiwum oraz eksponatów użyczonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Ochotniczą Straż Pożarną Częstochowa – Miasto, Częstochowa – Błeszno, Częstochowa – Dźbów, Częstochowa – Kuźnica Marianowa oraz osoby prywatne: Czesława Milę i Andrzeja Wojtacha.

Wystawę uświetnił występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Dźbów oraz pokaz wozów gaśniczych na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, która zlokalizowana jest tuż obok Archiwum…

 

Na wystawie licznie stawili się strażacy z jednostek PSP w Częstochowie oraz OSP.

 

FOT UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.