Doktorant UJD mgr Jakub Łagiewka opracowuje materiały oczyszczające wodę


Zainteresowania naukowe Pana mgr Jakuba Łagiewki (doktoranta II roku nauk chemicznych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie) koncentrują się wokół opracowania nowych substancji, które posłużą usuwaniu zanieczyszczeń organicznych z wody.

 

 

Zdaniem naukowca wody w Polsce są pełne skażeń. Do wód powierzchniowych trafiają substancje chemiczne w wyniku działań przemysłu oraz ze ścieków komunalnych czy też szpitalnych.

– Wszystkie te zanieczyszczenia odbijają się na kondycji organizmów zamieszkujących jeziora, stawy czy rzeki – zaznacza doktorant. – W konsekwencji na nasze stoły trafia żywność, która nie jest pozbawiona toksycznych substancji. Postanowiłem zająć się tym problemem.

Doktorant opracowuje związki chemiczne służące do oczyszczania wody w oparciu o cyklodekstryny (rodzaj cukrowców). Nierozpuszczający się w wodzie cukrowiec mógłby zostać wykorzystany do pochłaniania szkodliwych substancji takich jak leki, barwniki czy pestycydy. Użycie opracowanych substancji dawałoby również możliwość odzyskiwania leków czy pestycydów, które na powrót trafiałyby do przemysłu.

– By tym rozwiązaniem zainteresować przemysł, potrzebne są stosowne uregulowania prawne (na poziomie krajowym i europejskim), które będą wymuszać dbałość o czystość wód – zaznacza naukowiec – Można więc przypuszczać, że do tego czasu będziemy spożywać nie najlepszej jakości żywność, która może w przyszłości stać się źródłem poważnych schorzeń.

Niekontrolowana emisja zanieczyszczeń do wód skutkuje brakiem informacji o rzeczywistym zagrożeniu. W Polskich wodach można znaleźć szeroko gamę farmaceutyków, dla przykładu ibuprofen (popularny lek przeciwbólowy), karbamazepina (antydepresant) czy sulfametoksazol (antybiotyk). Ich poziom mieści się w zakresie kilku mikrogramów w litrze wody, inaczej mówiąc to łyżka leku w milionach litrów wody, która negatywnie oddziałowuje na środowisko. Dla przykładu pstrąg tęczowy po ekspozycji na wodę zawierającą diklofenak (lek przeciwbólowy), ma zapchaną wątrobę i nerki tym lekiem.

Pan mgr Jakub Łagiewka o możliwościach płynących ze swoich badań przekonywał podczas finału 5. edycji konkursu Three Minute Thesis®. Jego wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem publiczności: (https://youtu.be/k2MbnAuUDOE?t=2318). Wnioski ze swoich badań publikuje również w prestiżowych czasopismach międzynarodowych (Carbohydrate Polymers 2023, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120615) i na międzynarodowych konferencjach (Turyn Maj 2022, https://polymers2022.sciforum.net/#detailed_program). Badania mające na celu opracowanie nowych materiałów będą pogłębiane podczas zagranicznych staży (najbliższy w Bratysławie w Słowackiej Akademii Nauk w ramach programu PROM), a także opracowując dysertację pt. „Nowe materiały na bazie cyklodekstryn do usuwania zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowania.”, która powstaje pod kierunkiem dr hab. inż. Iwony Zawieruchy, prof. UJD.

Materiał o doktorancie zamieszczony na stronie Uniwersytetu: https://www.ujd.edu.pl/news/view/doktorant-ujd-mgr-jakub-agiewka-opracowuje-materiay-oczyszczajace-wode

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *