Biuro Rekrutacji Politechniki Częstochowskiej zaprasza do nowej lokalizacji


Politechnika Częstochowska  wyremontowała Biuro Rekrutacji Politechniki Częstochowskiej, w budynku przy ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 71. Wartość inwestycji wyniosła 2.077.470 zł, z czego 1.120.579 zł stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych.

Środki te zostały przeznaczone na prace budowlane związane z termomodernizacją budynku, przebudową powierzchni, ciągów komunikacyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.  Inwestycja wymagała przede wszystkim przebudowania wewnętrznej klatki schodowej na układ poziomych ciągów komunikacyjnych oraz montaż wewnętrznej windy o udźwigu 400 kg dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenie Biura zostało wyposażone w dwa stanowiska komputerowe przeznaczone dla kandydatów na studia.

Biuro Rekrutacji Politechniki Częstochowskiej funkcjonuje według nowych zasad. W ciągu całego roku interesanci będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej skierowanej do kandydatów. Proces rekrutacji został scentralizowany dla całej Uczelni, co oznacza, że rekrutacja przebiega w jednej lokalizacji, a nie jak dotychczas na każdym Wydziale i jest prowadzona przez Uczelniana Komisję Rekrutacyjną.

Wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną Uczelni zaprasza do nowego Biura Rekrutacji Politechniki Częstochowskiej przy ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 71, pokój 2C (parter). Szczegóły pracy Biura Rekrutacji znajdują się pod tutaj

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *