Częstochowscy bibliotekarze protestują. Mówią: jesteśmy dziadami częstochowskiej kultury. Aktualizacja


Praca bibliotekarzy jest niedoceniana przez częstochowskie władze. To już drugi protest niezadowolenia pracowników bibliotek. W ich opinii płace bibliotekarzy to jałmużna. Aktualizujemy materiał o pozyskane informacje z Urzędu Miasta na temat zarobków pracowników bibliotek. Wynika z nich, że rozpiętość jest bardzo duża, a niektórzy otrzymują pensje poniżej minimalnego wynagrodzenia krajowego.

 

Praca bibliotekarzy jest niedoceniana przez częstochowskie władze. To już drugi protest niezadowolenia pracowników bibliotek. W ich opinii płace bibliotekarzy to jałmużna. Aktualizujemy materiał o pozyskane informacje z Urzędu Miasta na temat zarobków pracowników bibliotek. Wynika z nich, że rozpiętość jest bardzo duża, a niektórzy otrzymują pensje poniżej minimalnego wynagrodzenia krajowego.

W związku z protestem biblioteki zawiesiły działalność edukacyjną. Przypominamy, iż w lipcu  ubiegłego roku  Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych Regionu Częstochowskiego, reprezentując pracowników Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, zwrócił się do Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z wnioskiem o podjęcie niezwłocznych działań w celu poprawy sytuacji finansowej Biblioteki, a w szczególności zmiany polityki płacowej w tej instytucji. Jak widać protest i niezadowolenie pracowników nadal trwają.

Wysłaliśmy pytania do Urzędu Miasta, aby móc przedstawić faktyczny stan zarobków pracowników bibliotek. Zapytaliśmy:

Jakie aktualnie są pensje pracowników częstochowskich bibliotek? Jakiej wysokości i kiedy były ostatnie podwyżki? Czy otrzymali je  wszyscy bibliotekarze? Jakie decyzje przyniósł protest ZZ Bibliotekarzy z lipca 2023 roku? Ilu pracowników zatrudniają częstochowskie biblioteki? Jakie to obciążenie dla budżetu miasta? Czy przewidziane są w budżecie podwyżki dla pracowników częstochowskich bibliotek?

 

W odpowiedzi na pytania Redakcji, rzecznik UM Włodzimierz Tutaj przekazał informacje z Wydziału Kultury i Sportu UM, których źródłem jest w większości Biblioteka. Poniżej informacja z magistratu:

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników wynosi od 1697 zł do 6916 zł (w zależności od wymiaru etatu i zajmowanego stanowiska).

Wynagrodzenie brutto pracowników od 2036 zł do 9999 zł (w zależności od wymiaru etatu i stanowiska).

 

W przeliczeniu na pełen etat średnia pensja zasadnicza wynosi:

– dla pracowników obsługi: wynagrodzenie zasadnicze  4242 zł.

– dla pracowników merytorycznych i administracyjnych: wynagrodzenie zasadnicze 4400 zł.

– dla pracowników na stanowiskach kierowniczych: wynagrodzenie zasadnicze od 4500 zł do 6916 zł.

 

W przeliczeniu na pełen etat pensja brutto (z dodatkami stażowymi, funkcyjnymi i specjalnymi) wynosi:

– dla pracowników obsługi: wynagrodzenie brutto od 4666,2 zł do 5090,4 zł.

– dla pracowników merytorycznych i administracyjnych: wynagrodzenie brutto od 4400 zł do 6080 zł.

– dla pracowników na stanowiskach kierowniczych: wynagrodzenie brutto od 5580 zł do 9999,2 zł.

Wynagrodzenia podano w kwotach brutto, do dyspozycji pracowników pozostaje ok. 75% podanych wartości.

 

Podwyżki obowiązują od stycznia 2024.

 

W przeliczeniu na pełen etat pracownicy obsługi otrzymali średnio 642 zł do płacy zasadniczej (minimalnej).

W przeliczeniu na pełen etat wszyscy pracownicy merytoryczni i administracyjni otrzymali od 800 zł do 1953 zł do płacy zasadniczej.

 

Podwyżkę otrzymali wszyscy bibliotekarze.

 

Biblioteka otrzymała na regulację wynagrodzenia od stycznia 2024 roku kwotę 1 mln 416 tys. zł.

 

W styczniu 2024 r. Biblioteka zatrudniała 101 osób w ramach 96,15 etatu.

Roczny koszt utrzymania Biblioteki Publicznej im. Biegańskiego wraz z filiami dla budżetu Miasta Częstochowy to kwota 9 mln 166 tys. 866 zł (kwota dotacji dla Biblioteki na rok 2024).

 


W 2023 roku pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem minimalnym 3600 zł brutto

otrzymywał wynagrodzenie w kwocie netto 2 783,86 zł.

Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wynosi 4 242 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2023 r. 4 300 zł, czyli docelowo o 700 zł więcej niż w roku ubiegłym (Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace)

 


Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *