29. Pielgrzymka Wojskowa i 16. Pielgrzymka Strażacka


W pieszej pielgrzymce żołnierskiej, która wyruszyła z Warszawy całą drogę przeszło 311 żołnierzy, wśród nich dwóch generałów. Dziś pod Częstochową na tzw. Przeprośnej Górce dołączyli inni-przedstawiciele Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Krajowej Administracji Skarbowej.

Hasłem rekolekcji były słowa „Syn was wyzwoli”. To słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana powiedział ks. Jan Dohnalik, jeden z kapelanów biorących udział w pielgrzymce. To hasło przypomina nam, że nie wystarczy wolność zewnętrzna, niepodległość kraju, którego bronią żołnierze, ale trzeba zadbać także o wolność wewnętrzną, o to, żeby człowiek był człowiekiem mocnego charakteru, prawego sumienia i nieulegający wpływom, naciskom, ale też swoim słabościom – powiedział.

Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się 5 sierpnia Mszą św. w katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. Przez kolejne 9 dni żołnierze wędrowali stanowiąc jedną z grup Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.

Pątnikom w mundurach towarzyszyło 7 kapelanów Ordynariatu Polowego, każdy z nich odpowiedzialny nie tylko za posługę duszpasterską wobec pątników, ale miał wyznaczone konkretne pielgrzymkowe zadania.
Przewodnikiem tegorocznej wojskowej pielgrzymki był ks. mjr Maksymilian Jezierski, kapelan Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, weteran pielgrzymki wojskowej.

Pierwsza pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ruszyła w 1991 r. wraz z Warszawską Pielgrzymką Pieszą, tzw. paulińską. Od tamtego czasu pielgrzymka została odwołana trzykrotnie: z powodu tragicznej powodzi w 1997 r. oraz w roku 2020 i 2021 z powodu pandemii.

Pielgrzymowanie żołnierzy jest nie tylko polską tradycją. Wojskowe pielgrzymki odbywają się w różnych krajach europejskich, np. na Słowacji czy we Francji. Chętnie biorą w nich udział polscy żołnierze. Najbardziej znaną jest pielgrzymka do Lourdes.

Pielgrzymka Strażaków odbywała się po raz 16. Wzięło w niej udział 57 strażaków, reprezentujących Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną oraz ich bliscy i sympatycy. Wyruszyli z katedry św. Michała archanioła i św. Floriana na warszawskiej Pradze, by po 10 dniach drogi i pokonaniu 320 km dotrzeć do upragnionego celu.

za jasnagora.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *