Żołnierze ,,Warszyca”. Czas Nadziei, Pamięć i Tożsamość – Historia mówiona”


23 października 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się Konferencja dla nauczycieli i uczniów: „Żołnierze Warszyca Czas Nadziei, Pamięć i Tożsamość – Historia mówiona”, przygotowana przez RODN ”WOM” i Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość”.

Cele i ideę Konferencji przedstawiła Elżbieta Straszak (konsultant RODN „WOM”. Dr Artur Dąbrowski (konsultant RODN „WOM”) przedstawił referat o „Filozoficznych aspektach terroru komunistycznego”, r Ksawery Jasiak z Delegatury IPN w Opolu omówił działalność Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenach naszego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem działalności „Warszyca”, „Jaguara” i „Małego” oraz II i III Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Na podsumowanie Ewelina Małachowska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach we wspaniały sposób omówiła i przedstawiła zasady realizacji projektu „Archiwum historii mówionej”. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęconą historii działalności Konspiracyjnego Wojska Polskiego I, II i III Komendy oraz żołnierzom „Warszyca”.
Ogromne zainteresowanie Konferencją przerosło oczekiwania organizatorów, brakowało miejsc nawet na korytarzu. Udział w Konferencji wzięło ponad 100 uczniów i ponad 40 nauczycieli, przedstawiciele Biur Poselskich Pań Jadwigi Wiśniewskiej i Lidii Burzyńskiej, Dorota Kaczmarek z Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele wielu innych środowisk.
Organizatorzy mają nadzieję, że wielu z obecnych weźmie udział w projekcie „
Śladami działalności oddziałów Jaguara i Małego, II Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *