EKOLOGICZNE PUBLIKACJE.


„Rzeka Warta od źródeł do ujścia. W fotografiach i liczbach”

Autorem tej przepięknej i wartościowej publikacji jest Edward Sokołowski, wieloletni działacz Ligi Ochrony Przyrody, wielki pasjonat przyrody i piękna Ziemi Częstochowskiej, były prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie i były dyrektor oddziału w Częstochowie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Książkę, w grudniu 2018 roku, wydała Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Publikacja to kopalnia wiedzy o rzece Warcie, jednej z głównych rzek Polski. Warta to najważniejszy i główny prawy dopływ Odry, ma swe źródła na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Pod względem długości (808 km) jest to trzecia rzeka w kraju, a jeżeli uwzględnić tylko długość rzeki znajdującej się na terytorium kraju, to druga co do długości rzeka w Polsce. Również jest drugą rzeką, po Wiśle, wymienioną w hymnie Polski. Powierzchnia dorzecza wynosi 54,5 km2 i zasila ją 146 dopływów, z czego 79 to lewostronne, a 67 – prawostronne.
Edward Sokołowski rzekę Wartę opisuje w różnych kontekstach tematycznych. Poznajemy jej przebieg jako drogi dla wodnego transportu, jej walory turystyczne, rekreacyjne i sportowe, jej gospodarcze wykorzystanie, infrastrukturę i przede wszystkim bogactwo przyrodnicze. Warta stała się siedliskiem dla borów – jej „zabobrzanie” rozpoczęło się w 2005 roku – niestety, dzisiaj stały się dla okolicznej przyrody zagrożeniem, bowiem nastąpił niekontrolowany ich rozwój. Krajobraz nadwarciański to także miejsce bytowania dla bocianów, czapli siwych czy brzegówek i dzięciołów. Jak pisze autor, najbardziej atrakcyjne pod względem faunistyczno-ornitologicznym są obszary Parku Narodowego „Ujścia Warty” oraz w nieco mniejszym wymiarze rezerwatu :Jeziorsko”. Na terenie parku żyje i przebywa ok. 270 gatunków ptaków, z czego 170 ma tu swoje miejsca i gniazda lęgowe. Tu swoje miejsce do postoju znajduje kilka tysięcy ptaków migrujących. Do najliczniej występujących tu gatunków można zaliczyć: gęgawę, perkoza, bąka, czaplę białą wodniczka, derkacza, rybitwę czarną i białą, żurawia, łabędzia krzykliwego, czaplę i łyskę. Nad brzegami rzeki spotkać można różne gatunki jętki (rodzaj motyla).
W części tabelarycznej autor podaje wykazy wraz z podstawowymi danymi: 10 najdłuższych rzek świata, 10 najdłuższych rzek Europy, 10 najdłuższych rzek Polski oraz najdłuższych dopływów Warty, sztucznych zbiorników, mostów drogowych i kolejowych, Parków Narodowych i rezerwatów, miast, gmin i powiatów.
Zachwycającą częścią albumu jest zestaw około stu fotografii ukazujących piękno krajobrazu rzeki i jej dorzecza. To prawdziwa uczta dla oka.
URSZULA GIŻYŃSKA

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *