Otwarcie pracowni przyrodniczo-ekologicznej


DĄBROWA ZIELONA
Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej wzięła udział w projekcie konkursowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zakładającym tworzenie szkolnych pracowni nauk przyrodniczych. I uzyskała dotację. Uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej – „EKOPLANETA” odbyło się 17 października 2019 roku.

Łączna wartość projektu wyniosła 42 411 zł, z czego ponad 80 proc. to dofinansowanie WFOŚIGW w Katowicach, a pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona. Do pracowni zakupiono: pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną, wizualizer, mikroskop nauczycielski z kamerą, nowe meble, rośliny.
W uroczystość otwarcia Zielonej pracowni udział wzięli: Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach –Ewa Cofała, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie –Alicja Janowska, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona –Maria Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona – Krzysztof Kucharski. Dopełnieniem spotkania była część artystyczna pt. „Przyroda mnie zachwyca” w wykonaniu uczniów. Goście poznali też metamorfozę pracowni zaprezentowaną w obrazie: „Sala nr 2 od szarej do Zielonej Pracowni”. Przed wejściem do Zielonej Pracowni umieszczona jest Deklaracja następującej treści: „My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej, rozpoczynający zajęcia w Zielonej Pracowni zapewniamy, że los natury nie jest nam obojętny. Jesteśmy świadomi zagrożeń ekologicznych. Obiecujemy aktywnie działać, aby chronić przyrodę przed zniszczeniami. Obiecujemy promować oszczędzanie energii i zużycia wody oraz korzystanie z odnawialnych źródeł, przyrzekamy promować proaktywną postawę, zmierzającą do skutecznej ochrony zieleni oraz naturalnego środowiska”.
UG
fot. UG Dąbrowa Zielona

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *