„Fotowoltaika – bezpieczeństwo najważniejsze”


Rozmowa z dyrektorem oddziału Częstochowa Tauron Dystrybucja S.A. Piotrem Apollo

Rozmowa z dyrektorem oddziału Częstochowa Tauron Dystrybucja S.A. Piotrem Apollo

Program „Mój prąd” spowodował zwiększenie zainteresowaniem instalacjami fotowoltaicznymi. Jak to wygląda w naszym regionie?
Mieszkańcy naszego regionu, podobnie jak w całej Polsce, masowo zaczęli inwestować w panele fotowoltaiczne. Związane jest to z programem „Mój prąd”, ale również stale zwiększającą się świadomością dotyczącą możliwości pozyskiwania energii ze słońca. Oceniając skalę zainteresowania, porównując poprzedni rok do obecnego, ilość składanych wniosków zwiększyła się około 4 razy.

Proszę powiedzieć naszym czytelnikom, co w zasadzie składa się na taką instalację?
Zasadniczo myśląc o instalacji PV mówimy o: panelach fotowoltaicznych, inwertorze (falowniku), liczniku zużycia i produkcji energii, okablowaniu i akumulatorze. Panele mogą różnić się między sobą, między innymi, mocą i napięciem, nie wspominając już o kolorze. Zatem panele mogą być: monochromatyczne, polikrystaliczne oraz amorficzne.
Jeśli mówimy o mikroinstalacjach, to czy mógłby Pan przypomnieć, jakie warunki należy spełnić, aby taka instalacja mogła pracować na rzecz danego inwestora?
Na początku należy wyjaśnić, co rozumiemy mówiąc o mikroinstalacjach. Mikroinstalacjami nazywamy instalacje mocy do 10kW głównie instalowane na budynkach mieszkalnych. Małe i średnie instalacje posiadają moc 10÷100kW i instalowane są na budynkach przemysłowych. Duże instalacje, te o mocy powyżej 100kW, posiadają status tzw. farmy PV. (zgodnie z Ustawą o OZE – nowe definicje: instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy: mikroinstalacje – nie więcej niż 50 kW, mala instalacja – 50KW – 500kW)
Mając gotową mikroinstalację, bo zakładam, że jest wykonana prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, inwestor składa wniosek gotowości instalacji do przyłączenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w naszym rejonie jest to Tauron Dystrybucja. Wzory dokumentacji dostępne są na naszych stronach internatowych. Firmy wykonawcze, również przejmują niejako ten obowiązek na siebie i w imieniu inwestora taki wniosek często składają. OSD ma 30 dni na wykonanie przyłączenia i zainstalowanie licznika dwukierunkowego. Za tę usługę nie są pobierane żadne opłaty. Zakład energetyczny nie sprawdza również możliwości technicznych przyłączenia – za to bierze odpowiedzialność firma, która wykonuje takie przyłączenie.

Na co, według Pana, musimy zwrócić szczególną uwagę instalując panele?
W pierwszej kolejności na bezpieczeństwo instalacji, czyli rzetelny i poprawny projekt techniczny, który będzie brał pod uwagę uwarunkowania i specyfikę nieruchomości, na której będzie wykonywana inwestycja. W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, aby użyć atestowanych urządzeń i materiałów – a nie kierować się tylko i wyłącznie ceną tych komponentów. Nie bez znaczenia jest, aby instalacja była wykonywana przez doświadczony i fachowy zespół instalatorów. Na koniec nie możemy zapomnieć o odpowiedniej konserwacji i przeglądach okresowych.
Dodatkowo, jako dobrą praktykę, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, dobrze jest w miejscach widocznych umieścić informację o zagrożeniu związanym z montowaną instalacją, adresem i danymi kontaktowymi firmy instalującej, ewentualnie o sposobie bezpiecznego wyłączenia. Przy uzgadnianiu projektów z instalacją PV należy pamiętać o zapewnieniu odłączenia zasilania z paneli PV.

Bezpieczeństwo związane z fotowoltaiką to temat bardzo ważny, o którym mam wrażenie, mówi się bardzo mało albo wcale. Jak Państwa firma podchodzi to tego tematu?
Zdajemy sobie sprawę, że rosnące zainteresowanie panelami może generować również ryzyka związane z ich użytkowaniem. Nie zapominamy jednak o kwestiach bezpieczeństwa. Tauron Dystrybucja przy współpracy z Politechniką Opolską oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował w październiku bieżącego roku Międzynarodową Konferencje Ratownictwo i Energetyka pt. „Fotowoltaika i Elektromobilność”. Perspektywy rozwoju i zagrożenia. Podczas obrad zaprezentowano rozwiązania, które mam nadzieję staną się kodeksem dobrych praktyk. Temat wymaga jednak ciągłego zgłębiania i rozpowszechniania, dlatego czynimy starania, aby następna konferencja odbyła się w Częstochowie np. przy współpracy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Czy w najbliższym czasie będą wprowadzane zmiany w zakresie regulacji dotyczących fotowoltaiki?
W Tauronie, jak i u pozostałych, operatorów sieci dystrybucyjnej, nowe wymogi, zatwierdzone wcześniej przez URE, weszły w życie ostatecznie w ubiegłym miesiącu i zostały wpisane do tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD). Karta zmian do IRiESD w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji w Tauron Dystrybucja weszła w życie 18 października 2019 roku. Wprowadza ona jedynie nowe wymogi techniczne dla przyłączanych źródeł, takie jak: nowy próg mocowy dla źródeł 1-fazowych, konieczność posiadania przez źródła portu komunikacyjnego czy też możliwości regulacji. W zakresie zaś samej obsługi zgłoszeń nie wprowadzono żadnych zmian.
Zgodnie z nowym brzmieniem IRiESD, operatorzy sieci dystrybucyjnej, w tym Tauron Dystrybucja, będą przyłączać mikroinstalacje o mocy nieprzekraczającej 3,68 kW 1-fazowo lub 3-fazowo, natomiast przyłączanie większych mikroinstalacji ma się odbywać tylko poprzez falownik trójfazowy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał TADEUSZ DOŁĘGA

Tauron Statystyka
Łączna liczba mikroinstalacji, które rozpoczęły pracę w sieci Taurona w pierwszych trzech kwartałach tego roku, wynosi już 14 506, a ich moc sięga 102,2 MW.
Oznacza to, że całkowita moc mikroinstalacji, które przyłączył Tauron do końca trzeciego kwartału br., wynosi już 206,65 MW, na co składa się 31,4 tys. urządzeń

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *