MEDYCZNA KONFERENCJA W WSZ. Dobra komunikacja kluczem opieki zdrowotnej


W sobotę 16 listopada w Auli im. prof. dr hab. Jerzego Dietla w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Proces komunikacji i jego znaczenie w nowoczesnym społeczeństwie kadr medycznych”. Konferencja zrealizowana została we współpracy z litewską placówką naukową Kauno kolegija / University of Applied Sciences.

W trakcie konferencji prelegenci podkreślali rolę pielęgniarki w komunikacji i znaczenie tej komunikacji w nowoczesnym społeczeństwie kadr medycznych. Naukowcy przedstawili możliwości usprawnienia procesu komunikacji w placówkach opieki zdrowotnej w Polsce i Litwie na przykładzie wspólnie prowadzonych badań jak również przeanalizowali potrzeby edukacji w komunikacji wielokulturowej w pielęgniarstwie.
Podczas konferencji prelekcje wygłosiły: Virginija Piligrimiene, Janina Edriukaitiene (Kauno kolegija / University of Applied Sciences, Litwa) na temat: „Rozwój gospodarczy kraju i opieka zdrowotna na Litwie”. Kolejnym wystąpieniem była wspólna prezentacja na temat „Możliwości usprawnienia procesu komunikacji w zakładach opieki zdrowotnej (studium przypadku Litwy i Polski)” Państwa Lina, Kupstiene, Saulius Tvirbutas (Kauno kolegija / University of Applied Sciences, Litwa), Joanna Wojtyra (Wyższa Szkoła Zarzadzania w Częstochowie, Polska). Gość z Turcji Muhammed Küçükaslan (Ağrı University, Turcja), omówił temat: „Pielęgniarstwo w Turcji edukacja i misja”. Z kolei Katarzyna Dymczyk-Ociepka (Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, Polska) omówiła: „Potrzeby edukacji w komunikacji wielokulturowej w pielęgniarstwie”
Na koniec Adrianna Kosior-Lara (Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, Polska) wygłosiła prelekcje dotyczącą „ Komunikacja w relacji pielęgniarka-pacjent”. Po bloku pytań nastąpiło przedstawienie wyników wspólnych badań naukowych dotyczących procesu komunikacji w polskich i litewskich placówkach opieki zdrowotnej.
R

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *