Wieści z Politechniki Częstochowskiej


We wtorek, 26 marca, słoneczna aura towarzyszyła poważnym tematom poruszanym w auli AMF Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Rozmawialiśmy o „Problemach depresji w młodym wieku”. Był to temat przewodni konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Dnia walki z depresją.

Dzień Walki z Depresją – 26 marca 2024 r. 

We wtorek, 26 marca, słoneczna aura towarzyszyła poważnym tematom poruszanym w auli AMF Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Rozmawialiśmy o „Problemach depresji w młodym wieku”. Był to temat przewodni konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Dnia walki z depresją.

O godzinie 11.00 Aulę wypełniła młodzież klas maturalnych częstochowskich szkół oraz studenci Politechniki Częstochowskiej. Uczestników oraz gości powitali Prorektor ds. nauczania dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz oraz Grażyna Stramska – Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica opowiedzieli o działaniu placówki oraz wsparciu, jakiego udzielają osobom szukającym pomocy. Kierownik Centrum Pani Monika Wiktor, która jest również lekarzem psychiatrą opowiedziała młodzieży o tym jak rozpoznać depresję. Zwróciła uwagę na jej najważniejsze symptomy oraz do czego mogą doprowadzić. Następnie dr Małgorzata-Jezierska (Pełnomocnik Rektora ds. wsparcia psychologicznego) oraz dr hab. inż. Ewa Wiśniowska, prof. PCz (Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i polityki antymobbingowej PCz) opowiedziały o psychospołecznych czynnikach ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych u młodzieży. Zaaktywizowały również uczestników w interaktywnej ankiecie, za pomocą której uczniowie mogli wyrazić swoje skojarzenia i odczucia związane ze szkołą, codziennymi obowiązkami, sposobem spędzania wolnego czasu. Odpowiedzi udzielone przez uczestników stały się wstępem do kolejnej części konferencji, czyli panelu dyskusyjnego z udziałem: Pawła Poraja – psychologa i psychoterapeuty (Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica), Łukasza Sochackiego – asystenta zdrowienia (Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica), Anity Nowakowskiej – pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i Weroniki Kowalik – przedstawicielki Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PCz. Podczas panelu zastosowano możliwość anonimowego zadawania pytań, na które odpowiadali specjaliści. Niektóre pytania wskazały, że depresja jest niestety tematem bliskim młodzieży. To uzasadnia publiczne poruszanie tej tematyki i skłania do zorganizowania kolejnej edycji konferencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gościom za obecność w dzisiejszej konferencji.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Norberta Sczygiola

Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej – 22 marca 2024 r.

W dniu 22 marca 2024 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej  odbył się  Drugi Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. To inicjatywa 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski mająca na celu popularyzację inżynierii materiałowej. Patronem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze.

Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej jest doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia inżynierii materiałowej i promocji jej osiągnięć. Celem tego wydarzenia jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat inżynierii materiałowej i roli, jaką odgrywa w życiu codziennym.

Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej odbył się w 12 miastach w Polsce. W inicjatywie wzięło udział ponad 160 klas, odbyło się ponad 60 lekcji, ponad 270 pokazów i eksperymentów. W niektórych jednostkach podczas zajęć dla uczniów odbyła się próba pobicia rekordu Polski na „Największą lekcję inżynierii materiałowej”. Rekord ustanowiony w 2023 roku to 1097 osób.

W tegorocznym wydarzeniu na naszym wydziale gościliśmy uczniów szkół średnich oraz podstawowych. Uroczystego otwarcia Dnia Inżynierii Materiałowej dokonał prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz dziekan WIPiTM. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr.
H. Sucharskiego w Myszkowie oraz uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie wysłuchali wykładu pt. „Natura inspiracją dla inżynierii materiałowej”, który wygłosiła dr inż. Anna Zawada. Następnie uczniowie wzięli udział
w pokazach i warsztatach: Fizyka wokół nas-pokazy doświadczeń fizycznych, Chemia
w inżynierii materiałowej, Drukowanie i skanowanie 3D w inżynierii materiałowej. Dla najmłodszych uczestników przygotowano warsztaty ceramiczne pt. Ceramika dla najmłodszych. Udział w nich wzięli  uczniowie częstochowskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnym oraz Szkoły Podstawowej nr 42 im. J. Brzechwy.

Organizatorzy:

1.    Akademia Górniczo-Hutnicza

2.    Politechnika Częstochowska

3.    Politechnika Gdańska

4.    Politechnika Krakowska

5.    Politechnika Łódzka

6.    Politechnika Poznańska

7.    Politechnika Rzeszowska

8.    Politechnika Śląska

9.    Politechnika Warszawska

10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

11. Uniwersytet Bielsko-Bialski

12. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

13. Uniwersytet Śląski

14. Wojskowa Akademia Techniczna

15. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

16. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

17. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

18. Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

19. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

20. Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

21. Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

https://pcz.pl/aktualnosci/ogolnopolski-dzien-inzynierii-materialowej-22032024-r-635.html
Światowy Dzień Wody – 22 marca 2024 r. pod hasłem “Water for peace” za nami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział w wydarzeniu z okazji Światowego Dnia Wody! Dzięki Wam Aula D1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska zamieniła się w miejsce pełne inspirujących dyskusji i wymiany wiedzy na temat ochrony naszego najcenniejszego zasobu – wody.

Specjalne podziękowania kierujemy do pracowników Wydziału, prelegentów oraz członków Studenckiego Koła Naukowego GeneInUse za nieoceniony wkład w organizację tego wyjątkowego dnia. Dziękujemy również szkołom, które wzięły udział w obchodach, za ich aktywny udział i zaangażowanie: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie, Zespół Szkół im. W. Szymborskiej w Częstochowie, VII Liceum Ogólnokształcące nr VII im. M. Kopernika, Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II.

W programie znalazły się fascynujące wykłady ekspertów, zajęcia pokazowe w laboratoriach oraz interaktywne pokazy.

https://pcz.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-wody-2024-2-634.html
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *