W tym tygodniu na Jasnej Górze


Pielgrzymki – kleryków z 7 ośrodków propedeutycznych (21 VI), Narodowa Węgrów (21-23 VI), Kombatantów Okresu Stalinowskiego (23 VI), duchowieństwa i wiernych Kościoła greckokatolickiego (25 VI), Rzemiosła Polskiego (26 VI); Jasnogórskie Dni Skupienia (23-26 VI) i rekolekcje eucharystyczne (24-26 VI).

 

Klerycy z siedmiu ośrodków propedeutycznych z całej Polski pielgrzymować będą we wtorek (21 VI). Rok propedeutyczny to czas poprzedzający I rok formacji w seminarium duchownym. Jest rozumiany jako „rok pomostowy” pomiędzy światem, z którego przychodzą kandydaci, a początkiem właściwych studiów. Organizatorem pielgrzymki jest Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. To pierwsza okazja do modlitwy i spotkania kandydatów z różnych ośrodków po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską nowego programu formacji seminaryjnej dla Kościoła w Polsce „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. Pielgrzymka będzie czasem dziękczynienia za dar powołania oraz za rok pracy formacyjnej. Będzie to też okazja do dzielenia się osobistym doświadczeniem. Mszy św. dla tej grupy przewodniczyć ma o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Powołań.

Wtorkowym Apelem Jasnogórskim (21VI) rozpocznie się Pielgrzymka Narodowa Węgrów. Jest okazją do przypomnienia, że Polskę i Węgry łączy bardzo wiele: wiara katolicka, historia i dzieje Zakonu Paulinów, który powstał na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski.

Centralnym punktem pielgrzymki będzie środowa (22 VI) Msza św. o godz. 19.30 w Kaplicy Matki Bożej. Poprzedzi ją m.in. spotkanie, od godz. 9.00 w Sali Kordeckiego, o 11.00 droga krzyżowa po Wałach.

Po raz pierwszy Węgrzy z pielgrzymką narodową na Jasną Górę przybyli w 2011 r., by symbolicznie przekazać Polsce przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jako wotum pozostawili wtedy studnię przyjaźni polsko – węgierskiej z rzeźbą bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, założyciela Zakonu Paulinów. W narodowej węgierskiej pielgrzymce uczestniczą zwykle wierni z Węgier, ale także Węgrzy z Siedmiogrodu w Rumunii i ze Słowacji.

W czwartek (23 VI) odbędzie się pielgrzymka kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Msza św. sprawowana będzie w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30. W jasnogórskim spotkaniu uczestniczą  represjonowani za tzw. „działalność przeciwko władzy” w latach 1939–56 i ich rodziny. Organizuje je Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, do którego należą m.in. żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także innych struktur polskiego państwa podziemnego oraz osoby, które udzielały pomocy i schronienia prześladowanym.

Apelem Jasnogórskim w piątek, 24 czerwca, rozpocznie się pielgrzymka duchowieństwa i wiernych Kościoła greckokatolickiego. W tym roku będzie to wielka modlitwa o ustanie wojny na ziemi ukraińskiej, uczestniczyć w niej będą też uchodźcy. Uroczysta Boska Liturgia sprawowana będzie w sobotę o godz. 11.00 z udziałem bp. Włodzimierza R. Juszczaka, ordynariusza eparchii wrocławsko-koszalińskiej, bp. Arkadiusza Trochanowskiego, ordynariusza olsztyńsko-gdańskiego. Zostanie odprawione nabożeństwo do Matki Bożej, o 20.00 Akatyst. W niedzielę, 26 VI odbędzie się świętowanie 5-lecia greckokatolickiej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystości o godz. 9.00 w Kaplicy św. Jana Pawła II przewodniczyć ma bp Włodzimierz R. Juszczak.

Drogą krzyżową (g.9.00) i uroczystym wprowadzeniem Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych w niedzielę, 26 VI o g.10.15 rozpocznie się 41. Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego. W tym roku odbywać się będzie pod hasłem: „Maryjo, Królowo Pokoju – módl się za nami”. Każdorazowo organizacją zajmują się kolejne izby rzemieślnicze z różnych regionów Polski. W tym roku zaszczyt ten przypadł Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, która jednocześnie obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Pielgrzymka gromadzi corocznie tysiące osób z całej Polski oraz zagranicy i jest okazją do zawierzenia problemów środowiska Maryi Królowej Polski.

O g. 11.00 odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana przez abp metropolitę katowickiego Wiktora Skworca. O g.13.00 zaplanowano przejście ze sztandarami przed Obraz Matki Bożej.

Izabela Tyras/Mirosława Szymusik BP @JasnaGóraNews

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.