Lekcja patriotyzmu


Już po raz czwarty Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie zorganizował obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa pod ogólnopolskim hasłem „Szacunek i wsparcie”. Uroczyste obchody odbyły się 2 czerwca 2022 roku.

 

 

Podczas spotkania z żołnierzami i policjantami uczniowie klas mundurowych częstochowskich szkół zapoznali się z ideą obchodów Dnia Weterana i spotkali się z uczestnikami działań poza granicami kraju, posiadającymi status weterana. – Zespół Szkół Samochodowych zawsze stawiał na wychowanie patriotyczne, to jest dla nas ważne. Od kilku lat prowadzimy nabór do klas z innowacją policyjną, czyli mundur wszedł w mury naszej szkoły. Cztery lata temu po jednym ze spotkań z przedstawicielami Centrum Działań Weterana poza  Granicami Kraju uznaliśmy, że żadna częstochowska szkoła nie organizowała takich obchodów i postanowiliśmy rozpocząć takie spotkania. W pierwszym roku gościliśmy płk. Romana Syczewskiego, dowódcę misji w byłej Jugosławii oraz kpt. Roberta Rolewskiego, który był na misjach w Iraku – Iracka Wolność to jego kontyngent. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć uczestnika misji w Afganistanie, płk. Pawła Kowalczyka, mł. asp. Krzysztofa Francuza, który uczestniczył w zmianach w Kosowie, sierż. sztab. Pawła Kubiaka i Sirat Zalan, afgańskiego sierżanta, który po wkroczeniu Talibów został ewakuowany przez polski rząd, ponieważ współpracował z naszymi siłami specjalnymi. Obecny był również szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie, pan płk Mariusz Błaszczyk. Z naszego zaproszenia skorzystała także pani podinspektor Ewa Szataniak, zastępca komendanta miejskiego w Częstochowie. Oczywiście zbyli z nami również  dyrektorzy Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kochanowskiego, gdzie prowadzone są klasy mundurowe oraz młodzież  – mówi nauczycielka Ewa Jura, organizatorka spotkania. Jak dodaje, naszym obowiązkiem jest kultywowanie tradycji, które mówią o szacunku nie tylko do kombatantów wojennych, ale też o tych, którzy w obecnych czasach walczą o naszą wolność i nasze bezpieczeństwo, czyniąc dobro poza granicami kraju. – Wszyscy – dorośli i młodzież – musimy wiedzieć jak okazywać szacunek do munduru. Uczeń, który wybiera klasę mundurową powinien wiedzieć, że mundur to nie ozdoba, tylko wartość, bo do niego nosi się czapkę lub beret z orłem, godłem Polski. To nasze symbole narodowe, pryncypia, którym należy zawsze wyrażać szacunek zachowaniem, wiedzą i pomocą innym. I to wpajamy naszej młodzieży i o to dba nasz pan dyrektor Grzegorzewski, o zachowanie tradycji i kształtowanie patriotyzmu. Uczymy młodzież szacunku do Ojczyny, symboli patriotycznych i serdeczności do drugiego człowieka – podsumowuje Ewa Jura.

 

Głównym pomysłodawcą obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa jest dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych major rezerwy Jacek Grzegorzewski, z którym przeprowadziliśmy krótką rozmowę.

Dla Państwa program edukacji patriotycznej jest bardzo istotny, w ten nurt doskonale wpisuje się Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, który od kilku lat obchodzicie w szkole.

– To jest nasza misja wychowawcza. Dzień Weterana obchodzimy po raz czwarty. Chcemy pokazać młodym ludziom, szczególnie uczniom klas mundurowych, jaki wysiłek ponoszą nasi żołnierze, policjanci działając w ramach współpracy z NATO poza granicami Polski. Należymy do Paktu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i musimy wypełniać zobowiązania sojusznicze.

A przecież służba i działania wojskowe są prowadzone także w czasie pokoju…

– Zgodnie z przysłowiem, którego autorem był historyk rzymski Tytus Liwiusz, „chcesz pokoju gotuj się do wojny”. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy dwóch weteranów i policjantów, którzy uczestniczyli w akcjach antyterrorystycznych w Afganistanie, którzy podzielili się swoim doświadczeniem. Z relacji gości wynika, że prawie codziennością jest tam stan  zagrożenia i trzeba być w nieustającej gotowości, bo dochodzi także do sytuacji walki i koniecznej obrony własnego zdrowia i życia. Są to misje pokojowe, ale niebezpieczne, mające znamiona wojny.

Jak młodzież reaguje na propozycje takich  spotkań?

– Kierujemy je do uczniów klas mundurowych, a oni z wielką ochotą uczestniczą w tych pogadankach. Młodzież chciałaby się więcej dowiedzieć o warunkach służby poza granicami kraju, ale też w Polsce, o przyjęciach do wojska, policji. Jak długa jest służba, jakie niesie zagrożenia i wielu innych aspektach codziennej służby.

Zespół Szkół Samochodowych jest jedyną szkołą w Częstochowie, która organizuje obchody Dnia Weterana.

– Sam służyłem dwadzieścia lat w wojsku polskim, dlatego być może łatwiej jest mi się poruszać w tym obszarze niż moi kolegom dyrektorom. Ponadto znam wielu weteranów działających poza granicami kraju, co łatwiej jest mi do nich dotrzeć i zaprosić.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.