START THE CHANGE – ZMIENIAMY KLIMAT W CZĘSTOCHOWIE


– pod takim hasłem w ramach akcji z cyklu „działaj lokalnie – zmieniaj globalnie”, 9 i 10 października odbędą się rajdy rowerowe na rzecz klimatu.

 
Ich celem jest podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej zmian klimatycznych oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz klimatu.
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art., które w ramach projektu edukacyjnego „Start the change”, od 3 lat zachęca szkoły i organizacje w Częstochowie do edukacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.
9 i 10 października młodzież w 15 krajach w Europie weźmie udział w różnego rodzaju wydarzeniach na rzecz klimatu. W Częstochowie uczestnicy rajdów rowerowych otrzymają za przejechane kilometry sadzonki drzew, które wspólnie posadzą w kilku miejscach w mieście.
Do udziału w akcji „Start the change – Zmieniamy klimat w Częstochowie” mogą zgłosić się szkoły, organizacje pozarządowe, rodziny oraz grupy nieformalne.
Akcja składa się z 3 kroków:
  1. Wsiądź na rower.
  2. Zasadź drzewo.
  3. Podejmij akcję: podpisz petycję/wyślij kartkę.
RAJDY ROWEROWE – zgłoszenia grupowe i indywidualne
Swój udział w akcji można zgłaszać pod adresem: czart@czart.org (termin zgłoszenia ilości uczestników i podania długości przewidywanej trasy upływa 2.10.2020 r.).
Żeby otrzymać 1 drzewo ekipa musi przejechać łącznie 100 km (np. 10 uczestników x 10 km = 100 km). Na specjalnej tabliczce dołączonej do sadzonki zostanie umieszczona nazwa szkoły, organizacji lub grupy nieformalnej, która wzięła udział w akcji. Do akcji może włączyć się jednak każdy, niezależnie od wieku. Sadzenie drzew zaplanowano od 9 do 30 października.
Ponadto w ramach akcji, 10 października Stowarzyszenie Cz-Art wraz z organizatorem „Rowerem po Jurze – Wycieczki małe i duże” zapraszają osoby indywidualne do udziału w wycieczce rowerowej do rezerwatu Zielona Góra w pobliżu miejscowości Kusięta. Całkowita długość trasy to ok. 25 km. Start o godz. 11.00 na placu Biegańskiego, meta – o godz. 15.00, również na placu Biegańskiego. Rodzaj nawierzchni: 50% drogi asfaltowe, 50% drogi leśne i gruntowe; trudność trasy: łatwa. Więcej o wycieczce tutaj 
Europejski i globalny wymiar akcji
Wydarzenie w Częstochowie ma wymiar lokalny, ale też europejski, globalny.
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art zachęca do podpisania petycji do państw członkowskich Unii Europejskiej, która wzywa do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pełna treść dostępna będzie na stronie: www.czart.org. Będą mogły ją podpisać osoby powyżej 18 roku życia.
Młodsze częstochowianki i częstochowianie (do 18 roku życia) będą mogli wysłać specjalnie przygotowaną kartkę do Komisji Europejskiej w Brukseli, z wiadomością, że młodzi ludzie są tymi, którzy zmieniają świat na lepsze – szczególnie jeśli chodzi o zmiany klimatyczne i migracje – oraz że to pilne, aby działać wspólnie.
Na kartce można się tylko podpisać (imię lub imię i nazwisko), ale można też dopisać własną wiadomość np. „Chcę aby…” lub „Wzywam do….”.
Podpisy pod petycją jak i wiadomości na kartkach będą zbierane do końca października we wszystkich krajach biorących udział w projekcie ‘Start the change’, a następnie przekazane przez organizatora do Komisji Europejskiej.
Niedawno specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa, podkreślił, że ocieplenie klimatu jest globalnym problemem praw człowieka, wpływającym m.in. na prawo do życia, zdrowia, mieszkania, wody, kanalizacji. Dotyka ono nieproporcjonalnie osób i społeczności zmarginalizowanych lub narażonych na dyskryminację – w tym kobiety, dziewczęta i społeczności tubylcze, a także młodych ludzi, na których będzie miało największy wpływ w przyszłości – ale nikt nie jest wolny od zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.
Skąd pomysł na taką akcję?
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art w ramach projektu edukacyjnego ‘Start the change’, od 3 lat zachęca szkoły i organizacje w Częstochowie do edukowania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Agenda 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju, przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego w 2015 roku, określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna.
Organizacje partnerskie w 15 krajach europejskich, realizujące wspólnie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt, zdecydowały, że tegoroczne finałowe już wydarzenie będzie poświęcone głównie zmianom klimatu jako zagadnieniom z zakresu praw człowieka.
Jakie inne działania są realizowane w ramach projektu ‘Start the change’?
“Start the change” to projekt edukacyjny realizowany zarówno w ramach edukacji formalnej jako i pozaformalnej. Dotychczas w ramach projektu w 15 krajach europejskich (w tym w Polsce) zrealizowano m.in. szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej, ścieżki dydaktyczne w szkołach skierowane do młodzieży w wieku do 24 lat, międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli i młodzieży. Wydano także 2 przewodniki dla nauczycieli dot. edukacji globalnej, wspierano powstanie i rozwój lokalnych grup aktywistów (tzw. changemakers), powołano do życia partnerstwa na rzecz wspierania rozwoju edukacji globalnej.  Edukacja globalna ma na celu poznanie przyczyn i tłumaczenie konsekwencji różnorakich zjawisk globalnych, np. ubóstwa, migracji czy zmian klimatycznych.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *