Aniele Boży, stróżu mój…


Aniołowie to dziś bardzo modny temat. Ich wyobrażenia zerkają na nas z witryn i półek sklepowych, dmą w trąby ze ścian niektórych kawiarń. Niestety, z tego nieoczekiwanego rozgłosu duchy czyste i doskonałe, jakimi są aniołowie, z pewnością się nie cieszą. Raz, że traktowane są trochę jak postaci z mitologii, a po drugie, one wcale nie chcą skupiać na sobie uwagi ludzi. Ich istnienie jest nakierowane na Boga. Natychmiast po stworzeniu wybrali swego Stwórcę. Pragną Mu służyć i do tego nakłaniają ludzi.

Nikt nie jest osamotniony na tym świecie. Każdy człowiek, jak uczy nas Kościół, posiada Niebiańskiego przyjaciela, który mu towarzyszy do ostatniego tchnienia, modli się za niego, stara się natchnąć do dobrego, a odwieść od złego. Taki przyjaciel to skarb. Pamiętajmy o nim podczas codziennej modlitwy, prosząc: Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…

 

Aniołowie to dziś bardzo modny temat. Ich wyobrażenia zerkają na nas z witryn i półek sklepowych, dmą w trąby ze ścian niektórych kawiarń. Niestety, z tego nieoczekiwanego rozgłosu duchy czyste i doskonałe, jakimi są aniołowie, z pewnością się nie cieszą. Raz, że traktowane są trochę jak postaci z mitologii, a po drugie, one wcale nie chcą skupiać na sobie uwagi ludzi. Ich istnienie jest nakierowane na Boga. Natychmiast po stworzeniu wybrali swego Stwórcę. Pragną Mu służyć i do tego nakłaniają ludzi.

W życiu pewnej grupy aniołów, oprócz Boga, pojawia się jeszcze jedna ważna osoba – człowiek. To Aniołowie Stróże, oddani i wierni przyjaciele swoich podopiecznych, za którymi orędują nieustannie u Boga. O tym, że ich istnienie nie jest fikcją, możemy się przekonać zaglądając do Biblii. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo mówię wam: Aniołowie ich w Niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego [Mt 18,10].

Swoich Aniołów Stróżów mają także państwa i narody. Z historii objawień w Fatimie wiemy, że do spotkania z Maryją przygotowywał trójkę dzieci: Łucję, Hiacyntę i Franciszka, Anioł Stróż Portugalii. Swoich Opiekunów posiadają również miasta i wsie. Św. Franciszek Salezy miał nawet zwyczaj pozdrawiać Niebiańskich stróżów miejscowości, przez które przechodził.

Nasz Anioł Stróż jest tak jak my osobą, stworzeniem inteligentnym, tyle że doskonalszym, i pragnie z nami kontaktu. A przecież to my odnosimy największe korzyści z obcowania z naszym Miłośnikiem – jak pięknie nazywa go Litania do Anioła Stróża. Wielu świętych ze szczególnym szacunkiem odnosiło się do swego duchowego Opiekuna. Na przykład św. Stanisław Kostka, przechodząc przez drzwi, zawsze zatrzymywał się, by przepuścić Go przodem. Ten święty Patron młodzieży polskiej po ucieczce z Wiednia otrzymał Komunię Świętą z rąk swego Anioła Stróża.

Św. Ojciec Pio w liście do swej duchowej córki Anity pisał: Zaklinam Cię: nie zapominaj nigdy o tym niewidocznym towarzyszu, który jest stale obecny, nieustannie wsłuchuje się w nas i jest gotowy pocieszać. Co za wspaniała bliskość! Co za szczęśliwe towarzystwo! Gdybyśmy tylko byli w stanie objąć je rozumem! Trzymaj go zawsze przed oczami duszy. Wspominaj często jego obecność, dziękuj mu, zanoś do niego swe modły i nieprzerwanie podtrzymuj dobrą z nim relację.

 

Najmniej co możemy zrobić dla naszego Towarzysza, to westchnąć do Niego przy pacierzu. Ale jeszcze lepiej nie zapominać o starej, ale jakże pięknej modlitwie: Aniele Boży, stróżu mój. Jest ona z nami już od wielu wieków. Akceptujemy w niej opiekę naszego Niebieskiego Towarzysza i z wdzięcznością prosimy go o dalszą pomoc: rano, wieczór, we dnie i w nocy.

Warto wiedzieć, że odmawiając tę modlitwę, możemy otrzymać odpust cząstkowy.

Modlitwa Aniele Boży…

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża św. Alfonsa Liguoriego

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz. Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny i czasami nie słucham Twoich natchnień, abyś mnie – gdy błądzę – łaskawie poprawiał, gdy upadnę – podźwignął, nieumiejętnego – nauczał, strapionego – pocieszał, w niebezpieczeństwie zostającego – ratował, aż mnie do szczęśliwości w Niebie doprowadzisz.

Amen.

 

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, opiekunie mój,
Święty Aniele, miłośniku mój,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, pasterzu mój,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, pocieszycielu mój,
Święty Aniele, patronie mój,
Święty Aniele, obrońco mój,
Święty Aniele, wodzu mój,
Święty Aniele, zachowawco mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, oświecicielu mój.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

 

K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

W. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

https://dladuszy.piotrskarga.pl/

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *