ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI / W sprawie problemu mieszkańców ul. Mieszka Starego i zagrożenia powodziowego odpowiada Urząd Miasta


10 czerwca na naszych łamach opublikowaliśmy list mieszkańców ul. Mieszka Starego alarmujący o zagrożeniu powodziowym i działaniach inwestora niszczących przyrodę i  grożących powodzią. O wyjaśnienie poprosiliśmy Urząd Miasta Częstochowy. Z mieszkańcami zapytaliśmy o to: – czy Inwestor ma potrzebne zezwolenia na prowadzenie ww. prac (w szczególności czy zezwolenia obejmują podwyższanie terenu – powyżej wałów przeciwpowodziowych)?, – czy nawożony materiał jest bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt, czy nie zagraża przyrodzie?, – czy Inwestor ma potrzebne zezwolenia na wycinkę (zasypywanie) drzew?, – czy inwestycja Inwestora wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego?,
– czy inwestycja Inwestora nie zagraża mieszkańcom w razie powodzi?. Dzisiaj publikujemy odpowiedź w tej sprawie otrzymaną z Urzędu Miasta Częstochowy. W tej sprawie odbyła się też sesja nadzwyczajna Rady Miasta Częstochowy, którą zwołano na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości.

 

Jeżeli chodzi o działania Urzędu Miasta w związku z przekazanymi m.in. przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informacjami dotyczącymi zasypywania terenu przy Konopce (między ul. Bór i ul. Mieszka Starego) Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ewentualnej samowolnej zmianie sposobu użytkowania terenu. Na dzień 18.06.2021 zostały wyznaczone oględziny w miejscu, którego dotyczy zgłoszenie.

W oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ będzie mógł wydać stosowną decyzję w przypadku stwierdzenia funkcjonalnej zmiany terenu.


W
związku z informacją o niszczeniu drzew poprzez podnoszenie gruntu na ww. terenie, w trakcie czynności wyjaśniających prowadzonych dotychczas przez Wydział Ochrony Środowiska ustalono, że systemy korzeniowe drzew, których usunięcie wymaga stosownych zezwoleń, obecnie są zakryte nawiezionym materiałem w różnym stopniu. Dotyczy to zarówno grubości nadsypanej warstwy, jak i powierzchni, na której korzenie wokół drzew zostały przysypane. Nie daje to jednak jednoznacznych podstaw do stwierdzenia, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących niszczenia drzew. Obecny stan nie wskazuje, że drzewa nie zachowają żywotności.

W celu ustalenia, czy doszło tu do naruszeń wartości przyrodniczych (stanu siedlisk i gatunków) zostanie zlecone przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej mającej na celu m.in. wykazanie czy na tym terenie znajdują się siedliska chronionych gatunków zwierząt i roślin.


W ogólnej ocenie Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego UM oraz zgodnie z opracowanymi mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego dla rzeki Konopki  prace polegające na podwyższeniu terenu pomiędzy ul. Bór a ul. Mieszka Starego, generalnie nie powinny powodować zwiększenia zagrożenia powodziowego dla dzielnicy Stradom.
Niemniej jednak organem, który powinien dokonać oceny aktualnego stanu ochrony przeciwpowodziowej omawianego terenu,  jest administrator Konopki i wałów przeciwpowodziowych, czyli Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodam, że informacje dotyczące terenu, o którym mowa, były przedmiotem odpowiedzi na interpelacje państwa radnych, w tym:

https://bip.czestochowa.pl/interpelacja/1169521/interpelacja-w-sprawie-zasypywania-ogromnymi-ilosciami-ziemi-terenow-w-dzielnicy-stradom-w-rejonie-rzeki-konopki

Pozdrawiam

Włodzimierz Tutaj

rzecznik prasowy UM  

CZĘSTOCHOWIANIE ALARMUJĄ: inwestor niszczy przyrodę, co grozi zalaniem

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *