UNIWERSYTET CZĘSTOCHOWSKI / Wystawa na 50-lecie


W salach Miejskiej Galerii Sztuki prezentowana jest wystawa jubileuszowa Wydziału Sztuki UJD, z okazji 50-lecia powstania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Uczelnia świętuje swoje urodziny pięćdziesiąt lat od powołania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (w lipcu 1971 roku), która z czasem przekształciła się w uniwersytet. Jednym z wydarzeń jubileuszowych jest ekspozycja przygotowana przez Wydział Sztuki UJD oraz Miejską Galerię Sztuki. Wystawa, pod wspólnym tytułem „Alma Mater”, składa się z trzech części – „Imponderabilia malarskie”; „Poza dogmatem. Grafika a nauka, przenikanie obszarów artystycznych i naukowych w działaniach twórczych Katedry Grafiki” oraz „Ślady i drogowskazy”.

Na wystawie „Imponderabilia malarskie” zaprezentowane zostały wszystkie pracownie składające się na Katedrę Malarstwa. W działaniach każdej z nich aspekty warsztatowe, praca z tożsamością, przenikają się z teorią i aspektami poznawczymi. Na ekspozycji nie mogło zabraknąć również, funkcjonującej w ramach Katedry, Pracowni Fotografii, której pracownicy od 2017 roku prowadzą osobny kierunek „Fotografia i kreacja przekazu wizualnego”. Na wystawie zaprezentowany został cały przekrój kolejnych etapów kształtowania się świadomości twórczej i warsztatowej artystów związanych z uczelnią – od studentów pierwszych lat, poprzez dyplomantów, absolwentów, doktorantów po profesorów Katedry Malarstwa. Kuratorzy: dr Adam Rokowski, dr Agata Stronciwilk, mgr Artur Wawrzkiewicz.

Artyści biorący udział w tej części wystawy:
Pracownicy i doktoranci:
Beata Bebel-Karankiewicz, Bartosz Frączek, Janusz Rafał Głowacki, Piotr Halter, Jakub Jakubowski, Włodzimierz Karankiewicz, Tadeusz Kosela, Włodzimierz Kulej, Jarosław Kweclich, Janusz Pacuda, Jerzy Piwowarski, Adam Rokowski, Dariusz Słota, Magdalena Snarska, Justyna Talik, Justyna Warwas, Artur Wawrzkiewicz, Marcin Wieczorek
Studenci i absolwenci:
Maria Antonowska, Małgorzata Biel, Katarzyna Boratyńska, Marzena Borowiecka, Małgorzata Burkowicz, Justyna Bzdzion, Henryka Czyż, Mateusz Derda, Małgorzata Domańska, Katarzyna Głębocka, Kacper Karankiewicz, Marta Kulka, Iryna Lozhechnikova, Elżbieta Łydżba-Karpowicz, Kacper Marciniak, Bartek Mendrela, Maria Michoń, Magdalena Nazar, Rafał Patejuk, Izabela Purgał, Elżbieta Raczkowska, Katarzyna Seyfried, Izabella Sowier-Kasprzyk, Julia Sznober, Jolanta Wiśniewska, Sylvia Woźniak.

Wystawa Katedry Grafiki została zatytułowana „Poza dogmatem. Grafika a nauka, przenikanie obszarów artystycznych i naukowych w działaniach twórczych Katedry Grafiki”. Prezentacja koncentruje się na twórczości artystów-pedagogów oraz absolwentów związanych zarówno z grafiką warsztatową, jak i projektową. Ekspozycja zbudowana została wokół związków pomiędzy grafiką a nauką. Sięgają one daleko w przeszłość – wszak twórczość graficzna od wieków towarzyszyła rozważaniom naukowym. Z jednej strony ilustrowała kluczowe tezy, z drugiej natomiast pozwalała na rozpowszechnianie się idei, wynalazków, polemik. Wystawa zadaje pytanie o to, jak relacja ta funkcjonuje współcześnie, gdy rola grafiki zdecydowanie przekroczyła wymiar ilustracyjny, a jednocześnie stała się ona formą twórczości tak wszechobecną, że nieustannie towarzyszy nam w codzienności.
Kurator: dr hab. Marek Mielczarek, prof. UJD

Artyści biorący udział w tej części wystawy
Pracownicy:
Grzegorz Banaszkiewicz, Tomasz Chudzik, Barbara Czapor-Zaręba, Paweł Delekta, Andrzej Desperak, Mateusz Dzierża, Aleksandra Jakubczak, Artur Jastrząb, Aleksandra Lasoń, Marek Mielczarek, Mateusz Pigulla, Agnieszka Półrola, Marta Sobalska, Krystyna Szwajkowska, Marta Śliwiak, Anna Tarnowska, Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek, Żaneta Wojtala, Witold Zaręba
Absolwenci:
Weronika Antonowska, Natalia Brączek, Agnieszka Budny, Aldona Bzowska, Dominik Cierpiał, Kamila Kamczewska, Paweł Karwat, Joanna Kwaśniak, Sara Macherzyńska, Angelika Mazik, Natalia Niedzielska, Agata Piątek, Justyna Pośpiech, Izabela Sosna, Paulina Zielonka, Angelina Żaba

Ostatnia część ekspozycji, przygotowana przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie, nosi tytuł „Ślady i drogowskazy”. Ma wymiar historyczny i prezentuje działalność artystów-pedagogów, którzy kształtowali wizerunek uczelni od czasów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do współczesności. Znajdują się tu dzieła ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, zbiorów własnych Galerii oraz kolekcji prywatnych, w tym zasobów artystów. Zgodnie z zamysłem prezentacja twórczości byłych pracowników Wydziału Sztuki to symboliczne podziękowanie za trud oraz zaangażowanie, włożone zarówno w kształtowanie i współtworzenie uczelni, jak i całego środowiska artystycznego Częstochowy.
Kurator: mgr Barbara Szyc

Artyści biorący udział w tej części wystawy
Aleksandra Banek, Ryszard Baranowski, Zdzisław Cierniak, Adam Fołtarz , Alojzy Gryt, Marian Jarzemski, Tadeusz Kapałka, Ewa Kozłowska, Roman Lonty, Werner Lubos, Jacek Łydżba, Stanisław Łyszczarz, Leon Maciej, Wincenty Maszkowski, Edmund Muc, Barbara Najwer, Adam Niekrasz, Ryszard Osadczy, Marian Panek, Łukasz Podlewski, Adam Roman, Anna Stawiarska, Jerzy Filip Sztuka, Włodzimierz Ściegienny, Tadeusz Wencel, Leszek Wieluński, Tadeusz Wiktor, Zenon Windak, Jolanta Winiszewska, Ewa Zawadzka, Aleksander Żakowicz, Agnieszka Żmudzińska, Zdzisław Żmudziński

Prezentacjom towarzyszy katalog z fotografiami prac, zdjęciami artystów, tekstami i notami biograficznymi.

Patronat honorowy nad wystawą objęła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza prof. Anna Wypych-Gawrońska.

Uroczysty wernisaż wystawy ALMA MATER odbędzie się 17 czerwca o godz. 18.00. Będzie mu towarzyszyć koncert w wykonaniu artystów Katedry Muzyki.
W programie koncertu: Walc A-dur, 2 Wilanelle: B-dur i Des-du Stanisława Moniuszki (Maciej Zagórski – fortepian), Oblivion i Tango: La muerte del angel Astora Piazzolli (duet akordeonowy Amalagalis Duo – Ewa Grabowska-Lis i Daniel Lis), Sonatina Gyorga Ligeti oraz 6 utworów op. 11 – Slava Siergieja Rachmaninowa (duet fortepianowy Robert Gawroński i Jakub Brawata)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *