Konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku dla Uniwersytetu w Częstochowie rozstrzygnięty


Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się 22 czerwca 2021 roku. Wydarzenie zostało połączone z otwarciem wystawy, na której zgromadzono wszystkie nadesłane prace.


Przewodniczący Sądu Konkursowego dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST (SARP oddział Katowice) ogłosił wyniki. Pierwszą nagrodę otrzymała praca nadesłana przez „P2PA” sp. z o.o. z Wrocławia.Sąd Konkursowy dostrzega, że praca w największym stopniu spełnia wymagania określone w regulaminie konkursu, w szczególności:

1. Prezentuje wysoką jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza właściwe strefowanie funkcji oraz czytelny i oszczędny układ komunikacji wewnętrznej.

2. Prezentuje współczesną, oryginalną formę budynku, a w szczególności rozwiązanie układu komunikacji pionowej.

3. Stwarza możliwości uzyskania optymalnej relacji poniesionych nakładów do kosztów widoczną szczególnie w zwartej bryle budynku.

Zwycięzca otrzymuje pierwszą nagrodę, która wynosi 30 tysięcy złotych oraz prawo do negocjowania warunków opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

Przyznano również nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca (odpowiednio 20 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych). Jury zdecydowało się przyznać również 3 równorzędne wyróżnienia. Na konkurs nadesłano 44 prace. Sędziowie wykluczyli 5 prac, które z formalnego punktu nie spełniały warunków konkursu.

Wyniki konkursu podsumowała JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosz w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

– To ważny etap w strategii rozwoju Uniwersytetu, a szczególnie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Z myślą o tych dyscyplinach powstanie nowy budynek, przy czym powiększenie infrastruktury będzie służyło całej Uczelni. Po uzyskaniu zgody na uruchomienie kierunku lekarskiego chcielibyśmy, by obiekt był wykorzystywany także dla kształcenia lekarzy – podkreśliła Pani Rektor.

Po zakończeniu konkursu pracownicy Uniwersytetu przystąpią do negocjacji ze zwycięską firmą architektoniczną. Po ich zakończeniu i w myśl wszystkich założeń budowa mogłaby rozpocząć się w 2022 roku, a zakończyć w 2023 roku. Szacowany, wstępny koszt robót budowlanych to ok. 16 mln złotych. Nowy budynek ma powstać na terenie kampusu uniwersyteckiego, w miejscu gdzie obecnie znajduje się dawny obiekt wykorzystywany przez Instytut Muzyki (ul. Chłopickiego 3).

Wystawa pokonkursowa będzie dostępna dla zwiedzających przez 2 tygodnie na parterze budynku Uniwersytetu przy ul. Waszyngtona 4/8.

Organizatorem konkursu był Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, a organizatorem wykonawczym Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa.

Informacje oraz wyniki konkursu można znaleźć na stronie SARP.

MMagdalena Okwiet / UJD

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.