Prewencja to większe bezpieczeństwo


Strażacy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podczas wakacji, w ramach akcji ,,Ratujemy – Pomagamy – Uczymy”, uczą dzieci przebywające na szkolnych półkoloniach zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. 

Jedno z takich spotkań miało miejsce 13 lipca w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym SCOUT SPORT w Częstochowie przy ul. Drogowców.   – Celem spotkania było rozpowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przestrzegania zasad ruchu drogowego i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia – wyjaśniają strażacy na swojej stronie internetowej .

Dzieci wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych. W edukacji nie zabrakło też praktycznych akcentów. Strażacy ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, umożliwili dzieciom zapoznanie się z wozami bojowymi i sprzętem, jakim dysponują.fot. CS PSP

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *