40 LAT ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „KLEPISKO” . Mieczysław Tkacz – emisariusz kłomnickiego folkloru


Od 40 lat w Gminie Kłomnice funkcjonuje perła tej ziemi – Zespół Śpiewaczy „Klepisko”. Jego rozliczne sukcesy w dużej mierze są zasługą kierownika Zespołu Mieczysława Tkacza – nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej i organisty w Kościele pw. św. Marcina w Kłomnicach, rozmiłowanego w kulturze folkloru. Laureata Nagrody Karola Miarki oraz Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla Kultury Polskiej.

 

 

Razem z Zespołem od początku

 

Mieczysław Tkacz z Zespołem Śpiewaczym „Klepisko” związał się niemal na początku jego założenia, czyli w 1980 roku. Wówczas z inicjatywą utworzenia grupy teatralnej w Gminie Kłomnice wyszło kłomnickie Koło Gospodyń Wiejskich. Pomocną dłoń wyciągnął Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, który otworzył swoje drzwi dla nowo powstałego Zespołu i służył merytorycznym wsparciem grupie spontanicznych działaczy. Kierownictwo muzyczne nad Zespołem powierzono Mieczysławowi Tkaczowi. Ten nowy rozdział życia pana Mieczysława naznaczony jest misją dbałości o upowszechnianie rodzimego folkloru. Spod jego muzycznego pióra „wypływają” liczne piosenki i przyśpiewki – utwory śpiewane i folklorystyczne, ale także religijne oraz promujące obrzędy lokalne. Z tak przebogatym repertuarem Zespół nie tylko udowadnia, że należy pamiętać o swoich korzeniach, ale także podbija sceny lokalne i krajowe, zdobywając rozliczne nagrody i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, oraz nagrywając programy telewizyjne i radiowe.

Tym sposobem „Klepisko” na czele ze swoim kierownikiem artystycznym Mieczysławem Tkaczem krzewi polską kulturę ludową oraz lokalny folklor. Podtrzymuje tradycje swoich rodziców czy dziadków, przekazując młodym pokoleniom ideę budowania poczucia własnej tożsamości.

 

Pierwsze sukcesy

 

Członkowie „Klepiska” to pasjonaci i profesjonaliści. To także ludzie wielcy duchem i odwagą, którzy potrafią godnie stawić czoła najlepszym przedstawicielom folkloru w kraju. Ich pasja i praca owocują wyróżnieniami i nagrodami. Niewątpliwym pierwszym sukcesem scenicznym był występ w 1984 roku na Rejonowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych, gdzie „Klepisko” zdobyło pierwsze i trzecie miejsce. Wygrana ta dała motywację do działania i wiarę, że misja, którą Zespół objął, jest ważna i potrzebna. Od razu pojawiły się następne sukcesy, nie tylko całego Zespołu, ale i dla wyróżniających się w nim solistów, takich jak: Jerzy Muras, Maria Koza, Elżbieta Łągiewka, Maria Koza, Irena Janus, Leszek Janik, Halina Zając, Maria Borowik, Anna Gonera, Mira Urbaniak-Wolska, Marek Majewski.

Nie ujmując talentów i oddania na rzecz Zespołu wszystkim jego członkom, trzeba podkreślić, że z pewnością największą indywidualnością jest kierownik muzyczny Mieczysław Tkacz, który za swoje zasługi został uhonorowany Nagrodą im. Karola Miarki w Pszczynie w 1995 roku oraz wyróżniony Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla Kultury Polskiej. Swoją literacką wrażliwość wyraża poprzez pisanie wierszy. Wydał właśnie – staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach – swój tomik poezji.

 

 

Pełny worek nagród

 

Przebieg kariery artystycznej „Klepiska” to grad nagród i wyróżnień. Od początku działalności Zespół zdobywał uznanie w oczach jury i publiczności. Dorobek grupy jest tak imponujący, że nie sposób na użytek tegoż artykułu wymienić wszystkich zdobytych laurów – zarówno grupowych, jak i indywidualnych, w tym niestrudzonego lidera – Mieczysława Tkacza.

Zespół jest wielokrotnym laureatem Wojewódzkich Przeglądów Zespołów Folklorystycznych WICI w Chorzowie czy Przeglądu Zespołów KGW w Kłobucku. Rok 1993 przyniósł pierwsze miejsce na Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Kielcach, a rok 1994 – trzecie miejsce w Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki. W tym samym roku w Koniecpolu na Pierwszym Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Zwyczaje i Obrzędy” za „Babski Comber” Zespół dostał pierwszą nagrodę i ten sam sukces powtórzył kilka dni później na Pierwszym Festiwalu Zespołów Ludowych i Artystycznych województwa częstochowskiego.

Rok 1995 był szczególny. Zespół „Klepisko” świętował swoje 15-lecie i z tej okazji wystąpił w Filharmonii Częstochowskiej wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Częstochowa” ze spektaklem „Wesele Częstochowskie”, w reżyserii Sandro Barbossy. Nagrywał też program dla radia i telewizji w Katowicach. W roku 1997 Zespół otrzymał Nagrodę Wojewody Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki. W 1998 roku w Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych w Częstochowie został wyróżniony pierwszą nagrodą, a jego solistki – Irena Janus oraz Maryla Koza – kolejno pierwszym i drugim miejscem.

W 2000 roku na XXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI 2000 w Chorzowie „Kłomnickie Chłopoki” – męska część „Klepiska” zajęła pierwsze miejsce, tak jak i solistka Elżbieta Łągiewka. W styczniu 2001 roku Zespół otrzymał nagrodę Starosty Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki, podczas XXII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. W 2004 roku na Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym „ARS 2004” w Chorzowie Zespół otrzymał nagrodę Grand Prix, a podczas XI Ogólnopolskiego Przeglądu Folklorystycznego Ruchu Scen „Ars 2004” w Bydgoszczy zajął trzecie miejsce. W 2005 roku w Szydłowcu na XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Stylizowanych Zespół został wyróżniony nagrodą specjalną. W 2009 roku w Międzywojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej „Klepisko” zdobył trzecią nagrodę, a na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Zloty Kłos” w Zebrzydowicach – pierwsze miejsce, natomiast w Szczekocinach podczas XI Regionalnego Przeglądu Zespołów i Kapel Śpiewaczych Zespół zdobył aż kilka nagród: w kategorii Kobiety – wyróżnienie, kategorii Chłopaki – drugie miejsce i również drugie miejsce zdobyła solistka Irena Janus, wzruszając surowe Jury Przeglądu. Również w tym roku Zespół został uhonorowany Złotą Odznaka Honorową w Warszawie, a w listopadzie na VIII Ogólnopolskiej Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów w Warszawie otrzymał nagrodę Grand Prix. W 2012 roku podczas XXXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki w Przedborzu otrzymał pierwszą nagrodę, w 2013 roku na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni o Ojczyźnie – drugą nagrodę. Na XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach zdobył trzecią nagrodę, drugie nagrody otrzymały również solistki Irena Janus i Anna Gonera, a wyróżnienie dostał solista Marek Majewski. Podczas V Przeglądu Pieśni Maryjnych i o Matce w Wielgomłynach w 2015 roku do Zespołu trafiła pierwsza nagroda, w 2016 roku w Pawłowicach podczas VI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych – drugie miejsce. Kolejną, pierwszą nagrodą „Klepisko” zostało uhonorowane w 2017 roku podczas II Przeglądu Folklorystycznego „Zza miedzy” w Kłomnicach. Podczas IX Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Pawłowicach w 2019 roku Zespół zdobył „Złoty Talizman”, a w Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów – pierwszą nagrodę. W 2020 roku, podczas Spotkań Folklorystycznych ETNOSTRADA w Częstochowie „Klepisko” zajęło pierwsze miejsce.

 

Najważniejsze nagrody i odznaczenia

 

W tej przebogatej palecie laurów najistotniejsze dla Zespołu są: Nagroda im. Karola Miarki dla kierownika zespołu Mieczysława Tkacza w 1995 roku, Nagroda Wojewody Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki rok 1997, Nagroda Starosty Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki za rok 2000–2001; Statuetka Starosty Częstochowskiego w kategorii Kultura – rok 2006; Złota Odznaka Honorowa przyznana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie – rok 2010, Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Mieczysława Tkacza za zasługi dla Kultury Polskiej – rok 2014, Złoty Talizman Nagroda Grand Prix IX Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Pawłowicach – rok 2019, Nagroda Ministra Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji jubileuszu 40-lecia działalności w 2021 .

 

Foty

W 2006 roku nagrodę statuetki starosty „Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego” w imieniu Zespołu „Klepisko” odebrał kierownik artystyczny grupy Mieczysław Tkacz

 

Zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach 29 stycznia 2021 r. Zespół Śpiewaczy „Klepisko” otrzymał nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za 40-lecie swojej działalności. To docenienie wkładu „Klepiska” w rozwój kultury ludowej ziemi kłomnickiej

 

Zespół „Klepisko” z pietyzmem kultywuje tradycje ludowe

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *