PIELĘGNIARKI POMOGĄ


Coraz więcej jest wśród nas ludzi starszych, przewlekle chorych, wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Zamożniejsi wynajmują pielęgniarki czy opiekunki. Wieloma opiekują się najbliżsi, ale często są to ludzie samotni, opuszczeni przez wszystkich, którzy nawet nie potrafią skorzystać z pomocy Opieki Społecznej. Większość z tych ludzi nawet nie jest świadoma swych praw do opłacanych przez Kasy Chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego świadczeń pielęgnacyjnych.
Tymczasem Kasy Chorych podpisały nie tylko z Przychodniami, lecz także z pielęgniarkami umowy o świadczenie pielęgniarsko – pielęgnacyjnej opieki domowej. Jeśli pacjent spełnia odpowiednie warunki, taka pomoc jest darmowa – opłacana z funduszu ubezpieczeniowego.
Stacja Opieki Zdrowotnej Caritas przy ul. Krakowskiej 15, istniejąca jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, od października 2000 r., podpisała w kwietniu bieżącego roku umowę ze Śląską Kasą Chorych na świadczenie bezpłatnych usług pielęgniarskich i pielęgnacyjnych dla osób, które: 1. są ubezpieczone w Śląskiej Kasie Chorych, 2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, 3. otrzymały zlecenie opieki
pielęgniarsko-pielęgnacyjnej od swojego lekarza domowego. Pielęgniarki Caritas docierają do domu chorego także w promieniu 20 km od Częstochowy. Poświęcają choremu około 1 godz. dziennie, a w razie potrzeby więcej. Leki i środki higieniczne chory nabywa w ramach refundacji leków z Kasy Chorych lub ze środków własnych. W skrajnych przypadkach Caritas stara się o zdobycie niezbędnych lekarstw i środków.
Aby skorzystać z takiej pielęgniarsko-pielęgnacyjnej opieki wystarczy nawiązać ze Stacją Caritas kontakt telefoniczny, pod numerami: 365 35 36 lub 0-502 582 852.
Informujemy również, że na terenie Częstochowy, oprócz Stacji Caritas istnieją także inne Niepubliczne Zakłady Opieki Pielęgniarskiej, które również podobne umowy pospisały ze Śląską Kasą Chorych i bezpłatnie pomagają chorym.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.