HERBY I OKOLICE


Moje ścieżki rowerowe

Trasa wycieczki prowadzi na wskroś przez Lasy Herbskie (dwukrotnie), od okolic stacji Herby Nowe i infrastruktury Magistrali Węglowej budowanej w latach 1925-31, po Liswartę w Kamińsku i Łebkach, i z powrotem od rezerwatu cisów przez różnorodne jagodowo-grzybowe lasy, których wygodne dukty nie zostały jeszcze “skażone” znakami szlaków turystycznych i rowerowych. Początek i koniec wycieczki: stacja PKP Herby Stare (dawniej:
“Pruskie”) – na którą dojazd i powrót pociągiem. Długość trasy liczy dokładnie 40 km, w tym 26 km prowadzi lasami, a z pozostałych 14 km tylko 5 biegnie asfaltową szosą. Tak więc, blisko 90% trasy pozwala na swobodną jazdę na rowerze drogami leśno-gruntowymi.
Na wycieczce poznamy:
1) historię i obiekty zbudowanego w lasach węzła kolejowego – na trasie największej inwestycji komunikacyjnej w okresie międzywojennym (Magistrala Węglowa pozwalająca na wywóz węgla z odzyskanego Śląska do Gdyni); 2) leśne dukty komunikacyjne pozwalające na wielokilometrowe przejazdy przez kompleks Lasów Herbskich (ze wschodu na zachód i z powrotem);
3) schowane wśród lasów dwie miejscowości: Kamińsko i Łebki, które leżą nad odcinkiem uregulowanej (z kaskadami) Liswarty, stanowiła ona tutaj początek granicy państwowej między II RP a III Rzeszą (niemiecką). W Kamińsku okazały pensjonat wczasowy “Pod Modrzewiami” i “ślad pamięci” z II wojny światowej. W Łebkach mogiła wojenna i początek rezerwatu cisowego;
4) trzy dworce kolejowe w Herbach: “Ruski” i “Pruski”, zbudowane na pocz. XX wieku, oraz “Nowy, który powstał w roku 1935.
Ponieważ trasy tej wycieczki nie można pokonać bez przewodnika, zapraszamy na nią wszystkich chętnych Czytelników – na których będę oczekiwał w dniu 22 lipca br. (niedziela) na dworcu Częstochowa – Stradom o godz. 11.15. Odjazd pociągu do Herbów o godz. 11.33 – cena biletu powrotnego wraz z rowerem 7.00 zł. (przyjazd do Częstochowy o godz. 18.45).

ANDRZEJ SIWIŃSKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *