NAJWAŻNIEJSZY WYBÓR


Mają po 19, 20 lat i za sobą egzaminy maturalne. Wkraczają w nowe, dorosłe życie. Oznacza to, przynajmniej w teorii, możliwość swobody w podejmowaniu decyzji i wydostanie się spod opiekuńczych skrzydeł rodziców. Od trafności owych wyborów zależeć będzie ich przyszłość. Zdają sobie sprawę, że bez studiów niczego w życiu nie osiągną.

Mają po 19, 20 lat i za sobą egzaminy maturalne. Wkraczają w nowe, dorosłe życie. Oznacza to, przynajmniej w teorii, możliwość swobody w podejmowaniu decyzji i wydostanie się spod opiekuńczych skrzydeł rodziców. Od trafności owych wyborów zależeć będzie ich przyszłość. Zdają sobie sprawę, że bez studiów niczego w życiu nie osiągną.
Jak mówi Aneta Kubiak z Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie obecna sytuacja na rynku pracy jest taka, że wyższe wykształcenie jest niezbędne, choć czasem nawet ono nie wystarcza w zdobyciu dobrej pracy. “Młodzież ucząc się jeszcze w szkole średniej zamierza studiować na dwóch kierunkach, planują już studia podyplomowe. Dawniej uczeń liceum nie wybiegał tak daleko w przyszłość, myślał co najwyżej o ukończeniu studiów” – mówi Aneta Kubiak. Podobnego zdania jest Agnieszka Rorat, pedagog – doradca zawodowy w PUP w Częstochowie. “W obecnych czasach na pewno warto się uczyć. Pracodawcy wymagają wyższego wykształcenia i wysokich kwalifikacji. W warsztatach i zajęciach aktywizujących, które prowadzimy uczestniczy dużo osób, w tym spora liczba absolwentów. Ludzie młodzi chcą się uczyć i zdobywać nowe umiejętności” – mówi. O tym, że muszą się uczyć wiedzą sami młodzi. “W obecnej sytuacji na rynku pracy nawet nie ma mowy, żeby się nie uczyć. Mam zamiar w życiu coś osiągnąć i dlatego będę studiował” – mówi Jacek tegoroczny maturzysta. Duża część młodych, którzy korzystają z pomocy CIZ, wie co chce robić w przyszłości i pod tym kątem wybiera uczelnię i kierunek studiów. “Już w szkole jest dużo zajęć, które każą zastanowić się co dalej. Duża część młodych planuje swoją przyszłość zawodową” – informuje Kubiak – “Gorzej sytuacja przedstawia się w szkołach zawodowych. Młodzież uważa, że niewiele od niej zależy, świat jest zły i nauka nie da efektu” – dodaje. Według Anety Kubiak opłaca się uczyć. “Obycie, które zdobywa się w trakcie studiów, nauka, poszerzenie własnych horyzontów umysłowych i zainteresowań mimo wszystko zwiększają szanse na znalezienie pracy”. Pracodawcy rzadko zatrudniają osoby bez wyższego wykształcenia. Ważne jest też pozytywne nastawienie młodych. Widzenie świata w szarych kolorach może mieć katastrofalne skutki. “Brak perspektyw może bowiem doprowadzić do zaniżonej samooceny” – mówi Kubiak. Skutkiem tego mogą być depresja, nerwice. A to jaka będzie nasza przyszłość, nasze życie, zależy od nas samych. Bo przecież nikt za nas na studia nie pójdzie i nie zdobędzie wyższego wykształcenia.
Nie wszyscy są zorientowani jakie zawody w przyszłości zminimalizują ryzyko bezrobocia. Ogromnie popularne szkoły kształcące na kierunku zarządzanie i marketing już nie gwarantują nam pracy. Zresztą, o każdej profesji można tak powiedzieć. Najważniejsze, to nie poddać się zwątpieniu i wziąć sprawy w swoje ręce. Pierwszą poważną decyzją w dorosłym życiu musi być jednak świadomy wybór studiów i określenie tego, co chce się robić.

ŁUKASZ DRYWA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *