JUBILEUSZOWA “JEDNOŚĆ”


Początki ruchu spółdzielczego w Blachowni sięgają roku 1912. Właśnie w maju, 90 lat temu, grupa mieszkańców Blachowni postanowiła zarejestrować Towarzystwo Spożywcze “Samopomoc”. Po uzyskaniu zgody Gubernatora carskiego zatwierdzony został Statut Towarzystwa, prawa i obowiązki członków Spółdzielni.
Głównym celem działania spółdzielców była forma obrony ludzi pracy przed wyzyskiem ze strony fabrykantów i nieuczciwych kupców, poprzez dostarczenie nabywcom jak najtańszych towarów. Niezwłocznie też otwarto pierwszy sklep zlokalizowany tuż przy hucie, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Urząd Miasta Blachowni. Inicjatorami przedsięwzięcia, założycielami i pierwszymi członkami Stowarzyszenia byli m.in.: Andrzej Łepetow, Michał Sobczyk, Bronisław Kmieciński, Piotr Cierpiał, Teofil Spałek, Franciszek Olczak, Ludwik Piechota, Leon Cichoń, Wiktor Juraszek, Franciszek Warzecha, Adam Krzyczmanik i Teofil Kępa.

Początki ruchu spółdzielczego w Blachowni sięgają roku 1912. Właśnie w maju, 90 lat temu, grupa mieszkańców Blachowni postanowiła zarejestrować Towarzystwo Spożywcze “Samopomoc”. Po uzyskaniu zgody Gubernatora carskiego zatwierdzony został Statut Towarzystwa, prawa i obowiązki członków Spółdzielni.
Głównym celem działania spółdzielców była forma obrony ludzi pracy przed wyzyskiem ze strony fabrykantów i nieuczciwych kupców, poprzez dostarczenie nabywcom jak najtańszych towarów. Niezwłocznie też otwarto pierwszy sklep zlokalizowany tuż przy hucie, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Urząd Miasta Blachowni. Inicjatorami przedsięwzięcia, założycielami i pierwszymi członkami Stowarzyszenia byli m.in.: Andrzej Łepetow, Michał Sobczyk, Bronisław Kmieciński, Piotr Cierpiał, Teofil Spałek, Franciszek Olczak, Ludwik Piechota, Leon Cichoń, Wiktor Juraszek, Franciszek Warzecha, Adam Krzyczmanik i Teofil Kępa.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powstały dobre warunki dla rozwoju spółdzielczości w Polsce. Wykorzystano więc sytuację i masowo zaczęły powstawać spółdzielnie. Aby mieć większe szanse rozwoju “Samopomoc” z Blachowni łączy się w 1925 roku ze Spółdzielnią Spożywców “Jedność” w Częstochowie.
Rozwój Spółdzielni przerwał wybuch II wojny światowej. Do Blachowni wkracza okupant, który zarządza “Jednością”. Po 1945 roku kierownictwo PSS “Jedność” zrezygnowało z prowadzenia działalności w Blachowni. Sklep nr 39 i piekarnie zostały włączone do nowej struktury, zorganizowanej przez ówczesne władze Blachowni. Organizację Zaopatrzenia Robotniczego mającą za zadanie w powojennych warunkach zaopatrzenie wsi Blachownia i okolic w żywność i środki niezbędne do życia.
“Społem” powraca do Blachowni w latach 50. i otrzymuje lokal handlowy z przeznaczeniem na placówkę spożywczą. W latach 70. Zarząd Spółdzielni rozpoczął budowę pawilonu handlowego przy obecnej ulicy ks. Kubowicza. Placówka została oddana do użytku w 1978 r. Był to sklep o samoobsługowej formie sprzedaży artykułów spożywczych z uzupełniającym asortymentem chemiczno-kosmetycznym. W 2001 roku nastąpiła gruntowna modernizacja sklepu, powiększona została powierzchnia sprzedaży, zainstalowano klimatyzację. Tak powstał “Lux”, który od momentu uruchomienia – 7 lipca 2001 r. – jest jednym z najładniejszych i najlepiej wyposażonych sklepów “Społem” PSS “Jedność”.

ŁUKASZ DRYWA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *