Matejko w Częstochowie


Wystawa prac i pamiątek po jednym z największych malarzy polskich

Od 7. kwietnia w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego w Parku im. Staszica możemy oglądać wystawę “Oddzielać sztukę od miłości wolno. Jan Matejko” przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Scenariusz wystawy opracowała kustosz Domu Jana Matejki Małorzata Buyko.
Wystawa podzielona została na dwie części: pierwsza z nich poświęcona jest Matejce jakiego znamy, wielkiemu polskiemu malarzowi, i ukazuje pamiątki oraz szkice jakie powstały podczas tworzenia największych jego dzieł. Wśród przedstawionych prac artysty znajdują się także jego rysunki z czasów studenckich w Szkole Sztuk Pięknych, oraz studia krajobrazu i zwłok w strojach historycznych.
Nie znajdziemy tu wprawdzie żadnego z oryginalnych dzieł malarza, lecz najsłynniejszym z nich poświęcono odrębny fragment wystawy. Tu obejrzymy szkice do obrazów takich, jak “Bitwa pod Grunwaldem”, “Batory pod Pskowem” czy “Sobieski pod Wiedniem”, jakie Matejko przygotowywał przed rozpoczęciem pracy, oraz ubiory i rekwizyty, które posłużyły jako wzór dla artysty, m.in. strój pazia i makatę z obrazu “Hołd Pruski”. Pośród ciekawostek odnajdziemy także paletę artysty i świadectwo ukończenia trzeciej klasy gimnazjum – bez promocji.
Druga część wystawy przedstawia osobiste pamiątki malarza i ukazuje jego życie rodzinne. Są tu szkice budynków z jego rodzinnego miasta Krakowa, oraz wiele karykatur ukazujących żonę i czwórkę dzieci Matejki. Oprócz prac artysty zobaczyć możemy zaproszenia na bale, listy do córki, zdjęcia i ubrania.
Ciekawostką dla częstochowian będzie na pewno oryginalna delia zaprojektowana przez malarza, odwzorowana przez niego na obrazie “Sobieski w Częstochowie”, oraz rysunek ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonany przez Matejkę podczas jego krótkiej wizyty w naszym mieście.
Wystawa jest niezwykle ciekawa, a zbiory na niej prezentowane nie były do tej pory pokazywane w żadnym innym muzeum. Zapraszamy do jej odwiedzenia szczególnie tych wszystkich, którzy do tej pory znali Matejkę tylko jako autora “Bitwy pod Grunwaldem”.

ANNA STĘPIEŃ

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *