KONKURS NA GAZETĘ EKOLOGICZNĄ


Uwaga szkoły!

Liga Ochrony Przyrody w Częstochowie i Tygodnik Regionalny “Gazeta Częstochowska” ogłaszają konkurs ponadregionalny dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów na “Szkolną Gazetę Ekologiczną”. Patronat honorowy nad konkursem objął poseł RP Szymon Giżyński.
Celem konkursu jest:
1. uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody,
2. popularyzowanie piękna naszej Ojczyzny,
3. kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
4. zapoznanie z zawodem dziennikarza, sposobami i formami jego pracy,
5. pielęgnowanie pisowni i mowy polskiej.
Zasady konkursu
1. gazeta powinna składać się co najmniej z 4 stron formatu A-4 lub 8 stron A-5
2. w gazecie powinno uwzględnić się wszystkie formy dziennikarskie:
– wywiad, artykuł problemowy, felieton, interwencja, informacja, rozrywka (np. krzyżówka, dowcip), zdjęcia – ich powierzchnia nie może przekroczyć 1/4 powierzchni całego wydawnictwa.
Uwaga! W gazecie powinny być zamieszczane tylko artykuły własne, wyklucza się przedruki.
3. Problematyka poruszana w wydawnictwie musi dotyczyć ekologii, ochrony przyrody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub własnego regionu.
4. wymogi techniczne:
– wydawnictwo ma swoim wyglądem przypominać gazetę, łamanie stron wg standardów dziennikarskich.
5. Termin składania gazetek: do 15 maja 2002 roku – w redakcji “Gazety Częstochowskiej”, ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 czerwca w siedzibie Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28.
7. Kategorie:
– Pierwsza – szkoła podstawowa
– Druga – gimnazjum
– Trzecia – liceum.
8. Skład jury:
– Urszula Giżyńska – “Gazeta Częstochowska”, Andrzej Kawka – “Gazeta Częstochowska”, Anna Maletz – LOP, Maria Jasińska – LOP, Witold Klimza – LOP, Jacek Kozioł – WSP, Maria Wosik-Tyrała – WOM.
9. Nagrody – aparaty fotograficzne, dyktafony, książki.
Jury przyzna po 2 nagrody w każdej kategorii.

REDAKCJA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *