ALARM CZYTELNIKA. Centrum Usług Komunalnych chce zlikwidować ulgi rodzinom wielodzietnym


W Polsce od kilku lat funkcjonuje Karta Dużej Rodziny, która rodzinom wielodzietnym zapewnia różnego rodzaju ulgi.

 

W Częstochowie jedną z nich jest 50-procentowa bonifikata za odbiór odpadów komunalnych. Do 2023 roku Centrum Usług Komunalnych przestrzegało tej zasady, ale wygląda na to, że teraz zaczęło szukać oszczędności. Za pośrednictwem administratora budynków ZGM TBS Centrum Usług Komunalnych rozsyła informację z żądaniem, aby posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy korzystają z ulgi, zaczęli dokumentować zamieszkiwanie razem z dziećmi. Na tę „nowość” z oburzeniem zareagowały rodziny wielodzietne. – To nie jest zgodne z prawem. Zapis nowelizacji ustawy, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku wyraźnie mówi, że „za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.” Zatem ustawa konkretnie wskazuje, że wspólne zamieszkiwanie z dziećmi nie jest wykładnią do korzystania z ulg wynikających z Karty Dużej Rodziny. Ideą ustawy jest bowiem wsparcie nie tylko tych rodziców, którzy wychowują dzieci, ale także tych rodziców, którzy wychowali już swoje potomstwo. Natomiast, według CUK, rodzicom, których dzieci się już usamodzielniły – nic się nie należy. To kompletne nieporozumienie. Pracownicy CUK albo nie czytają ustaw ze zrozumieniem, albo usiłują zaoszczędzić naszym kosztem, mijając się z prawem – mówią rodzice.

W piśmie CUK swą decyzję argumentuje wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 kwietnia 2018 roku, który uznał, że rodzicom nie mieszkającym z nie należy się ulga „śmieciowa”. Ówczesny wyrok był zasadny, bo Sąd odniósł się do ustawy z 5 grudnia 2014 roku, gdzie za rodzinę wielodzietną uważano rodzinę, w której rodzic (rodzice) „mają” na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2019 roku zmieniła zapis na: przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) „mają lub mieli” na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku”.

Niby zmiana niewielka, ale istotna. Nowelizacja ustawy w 2019 roku sprawia, że wyrok WSA z 2018 roku jest już nieaktualny i powoływanie się na niego nie ma uzasadnienia.

Wysłaliśmy w tej sprawie zapytania do CUK. Otrzymane wyjaśnienia opublikujemy.

UG

 

 

 

 

 

 

 

Pismo Gazety Częstochowskiej do CUK

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy informację od mieszkańców Częstochowy, że kwestionujecie Państwo prawo obywateli do ulgi za odbiór odpadów, wynikającej z Karty Dużej Rodziny i chcecie naliczać ulgę tylko tym rodzinom wielodzietnym, gdzie rodzice i dzieci faktycznie zamieszkują wspólnie w danej nieruchomości, w myśl ustawy z 5 grudnia 2014 roku, nie uwzględniając jej nowelizacji z 1 stycznia 2019 roku

Państwa decyzja jest sprzeczna z nowelizacją ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. i która wyraźnie mówi, że za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Zatem ustawa wyraźnie wskazuje, że wspólne zamieszkiwanie z dziećmi nie jest wykładnią do korzystania z ulg wynikających z KDR.

Uprzejmie proszę o odpowiedzi:

Dlaczego żądacie Państwo od posiadaczy Karty Dużej Rodziny oświadczeń o zameldowaniu dzieci w nieruchomości rodziców i oświadczenia o wspólnym zamieszkiwaniu tej nieruchomości, jeśli takowego zgodnie z ustawą nie muszą przedstawiać?

Dlaczego w piśmie tłumaczącym powyższe żądanie powołujecie się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 kwietnia 2018 roku sygn. SA/GI 1329/17, który odnosił się do zapisów ustawy z 2014 roku (artykuł 4 us. 10), obecnie już nieaktualnych, bowiem od 1 stycznia 2019 r. ustawa o Karcie Dużej Rodziny została znowelizowana i od tego czasu Karta Dużej Rodziny przysługuje   tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku?

Dlaczego w piśmie tłumaczącym Państwa wykładnię prawną  wprowadzacie Państwo w błąd odbiorców, że wyrok WSA z 2018 roku odnosi się do zapisu ustawy z 5 grudnia  2014 roku, w której – jak Państwo piszą – widnieje zapis „że przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodziców, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.” ,  kiedy zapis w tej ustawie brzmi zupełnie inaczej, czyli: ,, przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) mają na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci (…)” i w której określony jest wiek dziecka?

Czy taki zapis wynika z Państwa niewiedzy czy jest to nieporozumienie?

Ile rodzin korzysta z 50-procentowej ulgi za odbiór odpadów, wynikającej z Karty Dużej Rodziny?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *