40. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY – 9 czerwca 2012.


9 czerwca 2012 roku ulicami miasta Częstochowy przejedzie wyścig kolarski. Star i meta Al. NMP przy OKF – CEPELIA w Częstochowie. Cykliści przejadą około 84 kilometry (1,9 km x 44 okrążeń).

1. CEL WYŚCIGU
· Promocja miasta Częstochowy.
· Propagowanie kolarstwa na terenie województwa śląskiego, kraju i Unii Europejskiej wśród dzieci i młodzieży

2. ORGANIZATORZY WYŚCIGU
· CZ.K.K.S KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA
· URZĄD MIASTA W CZĘSTOCHOWIE
· URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA WYŚCIGU
· Wyścig rozegrany zostanie w dniu 09 czerwca 2012 roku
· Trasa wyścigu przebiegać będzie ulicami miasta Częstochowy ze startem i metą w Al. NMP przy OKF – CEPELIA w Częstochowie
· Wyścig rozgrywany będzie na rundach o długości około 2,4 km x 44 okrążeń – 106 km.

4. ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Częstochowski Kolarski Klub Sportowy KOLEJARZ-JURA
42-200 Częstochowa ul. Mielczarskiego 1/3
· Dyrektor Wyścigu – Grzegorz Gronkiewicz – Tel. +48 507092732
· Dyrektor ds. Organizacyjnych Dariusz Kuroń – Tel. +48 502523559
· Email: jura-kolejarz@wp.pl

5. KLASA WYŚCIGU
· Wyścig kolarski ujęty w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kolarskiego klasa 1.12 oraz Puchar Polski kat. ORLIK – do 23 lat. Klasy 1.13

6. UCZESTNICTWO
· Kontynentalne grupy sportowe
· Reprezentacje narodowe
· Reprezentacje regionalne wojewódzkie
· Kluby sportowe
Ponadto dopuszcza się udział zawodników polskich kat. ORLIK – do 23 lat, którzy będą sklasyfikowani w ramach PUCHARU POLSKI kat. ORLIK

7. ZGŁOSZENIA
· Zgłoszenia drużyn i indywidualne należy przesłać na adres organizatora, email do dnia 05.06.2012.

8. PRZEPISY PODSTAWOWE
· Międzynarodowy wyścig kolarski klasy 1.12, 1,13 będzie przeprowadzony według przepisów P.Z.Kol. oraz według niniejszego regulaminu
· We wszystkich spornych sprawach nie ujętych w tym regulaminie, decyzje podejmować będzie Sędzia główny w porozumieniu z Dyrektorem Wyścigu

9. KOLASYFIKACJA
· W wyścigu przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna
· Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik który przejedzie linie mety w najkrótszym czasie

10. POMOC TECHNICZNA
· Pomoc techniczna może być udzielana zgodnie z obowiązującymi przepisami w kryteriach ulicznych

11. NAGRODY
· Miejsca od 1 do 3 – zostaną udekorowane pucharami
· Miejsca od 1 do 10 – nagrody finansowe
· Miejsca od 1 do 6 – nagrody finansowe dla kategorii ORLIK – do 23 lat
· Suma nagród około 10 000 zł – szczegóły na odprawie technicznej

12. ZASADY FINANSOWANIA
· koszty organizacyjne i nagród pokrywa Organizator
· koszty związane z udziałem w wyścigu pokrywają zgłaszające kluby
· startowe pobierane będzie zgodnie z przepisami PZKol

13. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
· Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym
· Zawodnicy do startu w wyścigu dopuszczani są wyłącznie w kaskach sztywnych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
· Kierownicy ekip odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy niniejszym regulaminem i programem pobytu
· Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność
· Otrzymane numery zawodnicy umieszczają zgodnie z przepisami P.Z.Kol. oraz zaleceniami komisji sędziowskiej
· Wszyscy uczestnicy oraz pojazdy musza posiadać ubezpieczenie OC, NW
· Dyrektorzy sportowi ekip odpowiedzialni są za przygotowanie zawodników do dekoracji w czasie oznaczonym w programie zawodów
· Sędziego głównego wyznaczy P.Z.Kol pozostały skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów Śl.Z.Kol. w porozumieniu z organizatorem
15. SZPITAL
· Szpital im. Rydygiera 42-200 Częstochowa ul. Mirowska 15, Tel.0343702222

PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO
GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY
Dystans 106 km – 44 okrążeń X 2,4 km
09.06.2012 Częstochowa

09.06.2012 – soboto

12:00 – 14:30 – weryfikacja zawodników zgłaszających się w dniu
Zawodów – III Al. NMP przy OKF – CEPELIA w Częstochowie
14:30 – odprawa techniczna wyścigu
14:45 – zbiórka uczestników wyścigu przy linii START – META
14:50 – uroczyste otwarcie wyścigu – Prezydenta Miasta Częstochowy
15:00 – start ostry wyścigu
17:30 – meta wyścigu
17:40 – wręczanie nagród – uroczyste zakończenie

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.