DĄBROWA ZIELONA / Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy.


Podczas XX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona we wtorek  30  czerwca br. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie wotum zaufania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019.

 

Podjęcie uchwał poprzedzone zostało debatą nad „Raportem o stanie Gminy za 2019 rok”. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2019 rok i jednogłośnie udzieli wójtowi absolutorium oraz wotum zaufania

Wójt Gminy Maria Włodarczyk podziękowała Radzie Gminy, sołtysom, kierownikom i pracownikom Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległym gminie za dobrą pracę i współpracę przy wykonywaniu zadań własnych gminy.

Uzyskanie absolutorium to, nie tylko wyraz uznania dla pracy Wójta na rzecz gminy, ale i duże poparcie Radnych (przedstawicieli Mieszkańców), co przyjmujemy jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszej pięknej Gminy.

ZA: UG DĄBROWA ZIELONA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *