„Wizja Zero” czyli rok 2020 bez wypadków i chorób zawodowych rolników


30 czerwca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konferencją prasową zainaugurowała tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

W czasie konferencji oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Konkursu KRUS dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Premierę miał także spot promocyjny, popularyzujący Strategię „Wizja Zero”.

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik: sam tytuł strategii prewencyjnej wskazuje, że naszym dążeniem jest całkowite wyeliminowanie wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie oraz budowanie świadomości wagi dobrostanu rolnika w pełnym jego wymiarze – fizycznym, psychicznym, jak również społecznym. Potwierdzają to wyniki badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki wpływające na bezpieczeństwo zachowań i działań w pracy. Jako przewodnicząca międzynarodowej Sekcji ISSA Prewencja w rolnictwie mam świadomość wagi realizacji Strategii i poszukiwania efektywnych form docierania z przesłaniem Wizji Zero. A nic we współczesnym świecie nie oddziałuje na nas tak mocno i tak bezpośrednio jak ciekawy, interesujący obraz.

W ubiegłym roku zachęciliśmy młodzież do promowania bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym z wykorzystaniem filmowego środka przekazu. Efekty przerosły nasze oczekiwania. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości, że ubiegłoroczną inicjatywę będziemy kontynuować także w następnych latach. Mamy nadzieję, że mimo problemów, które stwarza nam w tym roku pandemia, zainteresowanie konkursem będzie jeszcze większe.

Tegoroczna tematyka konkursu „Moja Wizja Zero” skupia się na trzech filarach Wizji Zero – tj. na  „Bezpieczeństwie, Zdrowiu i Dobrostanie Rolnika”, ze szczególnym odwołaniem do dobrostanu rolnika. Dziękujemy Panu Ministrowi Rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu za udzielenie, również w tym roku, patronatu nad konkursem.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info. Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Kasa zachęca do śledzenia tego filmowego przedsięwzięcia i już teraz zaprasza na finał, który odbędzie się jesienią.

 

Geneza Wizji Zero – światowej koncepcji strategii prewencyjnej 

Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

Strategia ta została opracowana przez ekspertów BHP oraz medycyny pracy, pracodawców, menadżerów, przedstawicieli pracowników, inspektorów pracy i innych z całego świata.

Kasa prowadzi Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero przystąpiła w 2018 roku – tym samym stała się jej oficjalnym Partnerem. Od blisko 30-lat promuje ideę bezpiecznej pracy w rolnictwie.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.