CZĘSTOCHOWA / Od lipca wyższe opłaty za śmieci


Urząd Miasta przypomina, że od 1 lipca 2020 roku wprowadzono ważne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniżej oraz w załączonych grafikach szczegóły najważniejszych zmian.

  • Od środy, 1 lipca, zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy mają obowiązek segregować odpady komunalne.
  • Ze względu na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami zmieniają się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dla mieszkańca stawka ta to 29 złotych miesięcznie.
  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność na posesjach niezamieszkałych mogą zrezygnować z korzystania z gminnego systemu gospodarowania odpadami i zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
  • Dla przedsiębiorców wprowadzono też nowe minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne oraz nowe minimalne częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji.
  • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
  • Zmiana lub korekta deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymagana w przypadku zmiany liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym; nieselektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców i przedsiębiorców przed 1 lipca 2020 r.; przedsiębiorców, którzy winni dostosować zadeklarowaną pojemność pojemników do obowiązujących zasad; ubiegania się o ulgę ze względu na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
  • Korekta deklaracji zmieniająca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zaczyna obowiązywać po 14 dniach od wpisania do systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code