CZĘSTOCHOWA / Od lipca wyższe opłaty za śmieci


Urząd Miasta przypomina, że od 1 lipca 2020 roku wprowadzono ważne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniżej oraz w załączonych grafikach szczegóły najważniejszych zmian.

  • Od środy, 1 lipca, zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy mają obowiązek segregować odpady komunalne.
  • Ze względu na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami zmieniają się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dla mieszkańca stawka ta to 29 złotych miesięcznie.
  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność na posesjach niezamieszkałych mogą zrezygnować z korzystania z gminnego systemu gospodarowania odpadami i zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
  • Dla przedsiębiorców wprowadzono też nowe minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne oraz nowe minimalne częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji.
  • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
  • Zmiana lub korekta deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymagana w przypadku zmiany liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym; nieselektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców i przedsiębiorców przed 1 lipca 2020 r.; przedsiębiorców, którzy winni dostosować zadeklarowaną pojemność pojemników do obowiązujących zasad; ubiegania się o ulgę ze względu na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
  • Korekta deklaracji zmieniająca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zaczyna obowiązywać po 14 dniach od wpisania do systemu.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.