CZĘSTOCHOWA / Kolejny plan pod rozbudowę zakładów


Częstochowscy radni, podczas ostatniej sesji, zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.

Z wnioskami o zmianę planu wystąpili właściciele nieruchomości objętych planem – spółki Ford Frank-Cars i Domex Plus – prowadzące działalność gospodarczą na tym terenie.
Zmiany miałyby dotyczyć parametrów i wskaźników zabudowy. Składający wnioski argumentowali, że ustalone w planie minimalne wskaźniki zabudowy nie odpowiadają potrzebom inwestycyjnym potencjalnych inwestorów, którzy byliby zainteresowani budynkami o niewielkiej kubaturze, które są charakterystyczne dla dzielnicy Stradom.
Zakładana w obowiązującym planie, intensywna i skoncentrowana zabudowa nie odpowiada tym oczekiwaniom. Spółka Ford Frank-Cars umotywowała swój wniosek planami rozwojowymi firmy. Frank-Cars planuje rozbudowę Centrum Adaptacji Forda Transita i wnioskuje o przeznaczenie części terenu na cele usługowo-handlowe. W związku z wejściem w życie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tego rodzaju zmiany mogą być wprowadzone do planu.
Zmiana planu będzie przeprowadzona w formie nowelizacji, którą wykona zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *