Kartki z kalendarza – kartki maja


1 maja 1894 r. – około 2200 robotników fabryki „Peltzery”, fabryki „Braci Goldstein, Oppenheim i Oderfeld” i fabryki „Motte” przerwało pracę. Robotnicy żądali podwyżki płacy i skrócenia czasu pracy fabryk z 13 godzin pracy do 11 godzin pracy.

 

 

1 maja 1898 r. – pierwsze wystąpienie Polskiej Partii Socjalistycznej w Częstochowie. Robotnicy wyszli ze sztandarami, żądając 8-godzinnego dnia pracy.

1 maja 1944 r. – partyzanci przerwali łączność telefoniczną w mieście Częstochowa.

2 maja 1923 r. – miasto Częstochowę odwiedził Marszałek Francji i Polski Ferdynand Foch. Na jego powitanie mieszkańcy miasta wybudowali sześć bram tryumfalnych.

2 maja 1993 r. – godzina 21.40, wybuch gazu w piwnicy czteropiętrowego bloku przy ul. Mireckiego 9 w Częstochowie. Mimo zniszczeń nikt nie zginął.

3 maja 1925 r. – miasto Częstochowa rozpoczęło po raz pierwszy prezentację na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na 150 m², na stoisku Związku Miast Polskich znalazły się wykresy, fotografie oraz makiety Jasnej Góry i szkoły powszechnej.

3 maja 1925 r. – po raz pierwszy na Jasnej Górze obchodzono Święto Królowej Korony Polskiej, które 12 listopada1923 roku Kongregacja Obrzędów ustanowiła corocznie na dzień 3 maja.

3 maja 1966 r. – w ramach centralnych uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, nałożył na obraz Czarnej Madonny „milenijne korony”, poświęcił tabernakulum w bazylice, prowadził po wałach „procesję Tysiąclecia” i dokonał „Aktu Oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie”.

5 maja 1946 r. – z inicjatywy Kazimierza Skwary i Kazimierza Poganki powołano Państwową Szkołę Przemysłową Huty „Częstochowa”, późniejsze Technikum Hutnicze. Pierwszą siedzibę miała przy ul. Obraniaka, później przy ul. Łukasińskiego 45/50. 27 maja 1970 roku w Filharmonii Częstochowskiej szkole wręczono sztandar. W latach 1972–1980 część Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Częstochowie, w latach 1980–1990 Zespół Szkół Mechanicznych, od 1990 roku Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Imię Bolesława Prusa szkoła otrzymała 5 grudnia 1995 roku.

8 maja 1966 r. – oddano do użytku stadion Częstochowskiego Klubu Sportowego „Budowlani”, budowany od 1962 roku. W latach 1999–2000 modernizowany. Oddany ponownie do użytku 14 października 2000 roku. W ramach prac renowacyjnych odnowiono płytę, zbudowano podziemne zaplecze z natryskami i szatniami, pomieszczeniami gospodarczymi, zbudowano nowe trybuny i tartanową bieżnię.

9 maja 1936 r. – powstał Klub Sportowy „Częstochowianka”. Do wybuchu II wojny światowej klub posiadał sekcje: cyklistów, futbolową i lekkoatletyczną.

10 maja 1905 r. – przy ulicy Ogrodowej w Częstochowie doszło do manifestacji przeciwko władzy carskiej. Następnie wieczorem na placu Trzech Krzyży przy ul. Warszawskiej odbył się wiec, w czasie którego rosyjscy żandarmi otworzyli ogień do robotników. Zginęła robotnica Marianna Wojtaszek. Jej pogrzeb z udziałem 10 000 robotników przerodził się w demonstrację.

12 maja 1946 r. – na Jasnej Górze ks. Stefan Wyszyński przyjął święcenia biskupie. Konsekracji biskupa lubelskiego dokonał prymas Polski, kardynał August Hlond.

17 maja 2018 r. – w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 922 z 2018 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisane przez ministra Jarosława Gowina, w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego weszło w życie 14 dni od jego ogłoszenia. Rektorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Prorektorem ds. nauki i Współpracy z Zagranicą jest dr hab. Janusz Kapuśniak, profesor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Prorektorem do spraw studenckich jest dr hab. Grażyna Rygał, profesor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Prorektorem ds. rozwoju jest dr hab. inż. Zygmunt Bąk, profesor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

22 maja 1910 r. – powtórnej koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej koronami od papieża Piusa X dokonał biskup włocławsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki. Po ceremonii na szczycie obraz przeniesiono do kaplicy. Odprawiono 4 msze łącznie dla 500 000 wiernych.

Robert Sikorski

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *