INTERWENCJA „GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ” / Odcięci od miejskiej komunikacji


O problemie mieszkańców związanym z remontem ulicy św. Brata Alberta, skutecznie odciął ich od dojazdu do domów, szkoły i ogródków działkowych, już pisaliśmy. Powracamy do tematu, bowiem otrzymaliśmy odpowiedzi z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu oraz od wójta Gminy Mykanów.

 

Przypomnijmy. Czytelniczka, poinformowała nas, że sytuacja na ul. Brata Alberta w Częstochowie z powodu remontu drogi jest bardzo uciążliwa i może potrwać nawet rok, bo na tyle zaplanowano remont ulicy. – Prace budowlane spowodowały zmianę kierunku jazdy autobusu nr 25, który zabezpieczał i zapewniał dojazd do szkoły, domów i ogródków działkowych. Obecnie jego trasa została zmieniona i skrócona. Teraz musimy ponad dwa kilometry iść pieszo, dodatkowo w kurzu i po wertepach, bo ulica jest rozkopana. Tu mieszkają starsi ludzie, a wielu seniorów ma działki. To wielki kłopot dla wszystkich – mówi pani Beata.

Mieszkańcy obawiają się, że taka sytuacja potrwa nawet rok. Sprawę rozwiązałoby wydłużenie linii nr 13 do Wierzchowiska, ale choć w tej sprawie porozumienie z gminą Mykanów zostało zawarte, to z powodu wadliwie podjętej uchwały przez mykanowskich radnych sprawa zmiany trasy „13” utknęła w sądzie w Gliwicach. Ten pat sprawia mieszkańcom wiele problemów. Tym bardziej, że nie mogą nigdzie uzyskać informacji czy uda się z niego wyjść z korzystnym dla nich rozwiązaniem.

Zapytanie wysłaliśmy do MZDiT oraz Urzędu Gminy Mykanów.

 

Odpowiedź rzecznika MZDiT Macieja Hasika

Rzeczywiście planowane wydłużenie linii MPK nr 13 zminimalizuje utrudnienia, z którymi muszą zmagać się z powodu realizacji długo oczekiwanej inwestycji mieszkańcy tej części miasta. Służby wojewody zakwestionowały formułę uchwał regulujących umowę na przewozy wydłużoną 13tką pomiędzy Częstochową a Mykanowem. Dlatego do tego by sprawa została sfinalizowana potrzebne jest przegłosowanie stosownych dokumentów w oczekiwanej formule przez organy uchwałodawcze miasta i gminy. Częstochowscy radni będą procedowali taką uchwałę po przyjęciu jej najpierw przez Radę Gminy Mykanów. Taka kolejność podjęcia uchwał jest konieczna. Kiedy tylko regulacje wejdą w życie, linia nr 13 zostanie wydłużona zgodnie z zapowiedziami. W przypadku linii nr 25 niestety konieczne były te ograniczenia. Zakres prac na Północy jest bowiem bardzo duży i konieczna była zmiana trasy autobusu tej linii.

Pozdrawiam, Maciej Hasik

 

 

Odpowiedź wójta Gminy Mykanów” Dariusza Pomady

 

Pragnę przekazać kilka informacji odnośnie przedłużenia linii MPK nr 13 do Wierzchowiska.
Na początku tego roku uzgodniliśmy szczegóły porozumienia i byliśmy gotowi do jego podpisania.
Niestety pojawiły się problemy prawne. Okazało się, że stosowną uchwałę musi najpierw podjąć Gmina Mykanów, a potem Radni Miasta Częstochowy. My mieliśmy sesję dzień po sesji w Częstochowie. Stąd problem w kolejności podejmowania uchwał. Radni miejscy przyjęli uchwałę na kolejnej sesji (za miesiąc) i autobusy miały ruszyć od lutego. Niestety nadzór prawny Wojewody uznał, że uchwała powinna zawierać informacje o powierzeniu konkretnej linii (a nie sieci gminnej) oraz w mieć w załączniku projekt porozumienia. W poprzednich uchwałach , które miasto podpisywało z innymi gminami nie było takich wymagań.
Obecnie zostały poprawione uchwały przez prawników i kierujemy je do uchwalenia przez nasze Rady. W piątek, 15 maja mam komisję Rady Gminy Mykanów i sesję 19 maja.
Równolegle z tymi działaniami przygotowujemy infrastrukturę. Zleciliśmy i uzgodniliśmy zmiany w organizacji ruch na drodze powiatowej, ponieważ zaistniała konieczność zlokalizowania dodatkowych przystanków. Ustawiliśmy odnośne znaki drogowe z tabliczkami na umieszczenie rozkładów jazdy. Uzgodniliśmy z Powiatowym Zarządem Dróg odnowienie – wymalowanie – linii na jezdni, wyznaczających miejsce zatrzymania autobusów (tzw. zygzaków).
Robimy wszystko, aby uruchomić komunikację jak najszybciej  Mamy nadzieję, że nadzór prawny wojewody tym razem nie wniesie zastrzeżeń. Gmina ma zabezpieczone konieczne środki finansowe w budżecie. Problem dotyczy tylko spraw formalnych.
Rozumiemy uciążliwości dla mieszkańców , które spotęgowały jeszcze bardziej roboty drogowe na ul. Brata Alberta i skierowanie autobusu nr 25 na „Korytarz północny” z pominięciem ulicy Makuszyńskiego.
Wobec ciężkiej sytuacji PKS Częstochowa i z prawdopodobną jego definitywną likwidacją rozmawiamy z kilkoma firmami prywatnymi o  powierzeniu im transportu publicznego w naszej gminie. Obecnie PKS praktycznie wcale nie jeździ. Mieszkańcy mają problemy z dojazdem do pracy i zgłaszają je do urzędu gminy.
Jednak musimy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym gminy nie mają prawa zorganizować transportu pasażerów między gminą a miastem. Jest to wyłączna kompetencja powiatu. Gminy mogą jedynie organizować transport wewnętrzny po terenie gminy nie wyjeżdżając poza jej granice.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Pomada
Wójt Gminy Mykanów

 

 

Fot. Facebook Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Częstochowie

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.