EKOGMINA / Mstów – gmina z ekologicznym sukcesem


Z wójtem Gminy Mstów Tomaszem Gęsiarzem rozmawiamy o pracy na rzecz ochrony przyrody i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Czy Gmina Mstów to Gmina przyjazna środowisku?

– Oczywiście, że tak, jest to nasz obowiązek. Przecież Gmina Mstów, jako najdalej na północ wysunięta część Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to region o niezwykle bogatych walorach przyrodniczych i turystycznych. Miejscowy krajobraz i przyrodę chronią m.in. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz dwa obszary Natura 2000. Przełom rzeki Warty w Mstowie to jedno z piękniejszych i bardzo malowniczych miejsc na Jurze. Spokojna rzeka i piękne krajobrazy przyciągają do naszej gminy turystów oraz miłośników różnego rodzaju aktywności fizycznej (spływy kajakowe, nordic walking, spacery, jazda na rowerze).

 

Zatem jak duże środki Gmina przeznacza na ekologię w ciągu roku?

– Od wielu lat podejmujemy kompleksowe działania proekologiczne. Skala przeznaczanych corocznie środków finansowych jest uzależniona od zaplanowanych w danym roku działań do wykonania. Większe kwoty są oczywiście potrzebne na działania inwestycyjne. Nie zapominamy również o promocji walorów turystycznych i krajobrazowych gminy – wydając foldery, przewodniki turystyczne czy mapy.

 

Jakie inwestycje ekologiczne udało się Państwu zrealizować w 2019 roku i jakie efekty one przyniosły?

– Bardzo ważną inwestycją była termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkół w Małusach Wielkich i w Mstowie, z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Projekt uzyskał ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL na lata 2014–2020. Szkoły, wcześniej mające stare kotłownie węglowe i niską izolacyjność ścian, zostały docieplone, wymieniono w nich instalację c.o. i źródła ciepła: kocioł na pellet (biomasę) i kocioł gazowy kondensacyjny z pompami ciepła.

Warto też wspomnieć o zrealizowanej rok wcześniej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów, również dofinansowanej z RPO WSL. Wymieniono ok. 1800 sztuk starych sodowych lub rtęciowych opraw oświetleniowych na nowe, przyjazne środowisku, LED-owe. Ważnym elementem, promującym ekologię wśród młodzieży, było również powstanie „Zielonej Pracowni” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie.

 

Które z nich wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach?

– Właśnie projekt „Zielonej Pracowni” został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dokonano gruntownego remontu starej sali dydaktycznej, zakupiono nowe meble, krzesła, ławki oraz zestaw pomocy naukowych do nauk przyrodniczych. Ekopracownia „ŻYWIOŁY ZIEMI” w jaskrowskiej szkole ma uczyć proekologicznej postawy dzieci i młodzież z naszej gminy.

 

Jak układała się współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ostatnich pięciu latach; ile inwestycji proekologicznych (i jakie) wspólnie zostało przez Państwa zrealizowanych?

– Chętnie korzystamy ze współpracy z Wojewódzkim Funduszem w Katowicach, który jest bardzo dobrym partnerem przy finansowaniu inwestycji ekologicznych. Można by wymieniać wiele inwestycji w ostatnich latach, kiedy korzystaliśmy z dotacji lub pożyczki WFOŚiGW – szczególnie jeżeli chodzi o rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mstów czy termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (szkoły, remizy, świetlice wiejskie). Co ważne, część pożyczki może być później umorzona, z przeznaczeniem na kolejne inwestycje ekologiczne. A tych w gminie nigdy nie brakuje.

 

A w obecnym roku – jakie są wyzwania?

– Największą planowaną inwestycją w obecnym budżecie gminy jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. Obecna oczyszczalnia działa na 100 proc. swoich możliwości – chcemy więc zwiększyć możliwości technologiczne, co będzie również niezwykle korzystne dla środowiska. Także bardzo liczymy na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziękuję również za merytoryczne wsparcie tego tematu Panu Szymonowi Giżyńskiemu, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz naszym parlamentarzystom ziemi częstochowskiej.

 

Czy właśnie takich inwestycji oczekują Mieszkańcy?

– Myślę, że nasi mieszkańcy są generalnie zadowoleni z przeprowadzanych w gminie inwestycji. Staram się każdy projekt konsultować społecznie, wsłuchiwać się w głos mieszkańców – stąd pewnie późniejsza akceptacja. Prowadzimy stabilną gospodarkę finansową, korzystamy ze środków zewnętrznych, rozsądnie wydajemy każdą złotówkę. Merytorycznie też zawsze możemy liczyć na pomoc władz wojewódzkich, powiatowych czy naszych parlamentarzystów ziemi częstochowskiej.

 

Czy problem smogu dotyka Państwa gminę?

– Niestety jest to problem o skali ogólnopolskiej, spotykany również w Gminie Mstów. U nas smog raczej nie występuje, ale większym problemem jest palenie „byle czym” w starych piecach. Może istota sprawy tkwi jeszcze w mentalności społeczeństwa? Dobrze, że pojawia się coraz więcej dofinansowań i coraz więcej osób zwraca uwagę na ekologię, i na to czym pali.

 

Czy nie ma w Państwa gminie problemów z dzikimi wysypiskami?

– Od momentu wprowadzenia Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, problem dzikich wysypisk jest jakby mniejszy. Ale nie można powiedzieć, że nie występuje. Tak jak wspomniałem, mentalność naszych mieszkańców stopniowo zmienia się na ekologiczną. Ale jak w każdej regule – wyjątki i „czarne owce” się zdarzają.

 

Czy macie Państwo jeszcze inne priorytetowe plany w obszarze ochrony przyrody?

– Bardzo chcemy pomóc finansowo naszym mieszkańcom w realizacji działań ekologicznych. W tym roku chcemy ogłosić wieloletni program dofinansowań dla osób fizycznych na wymianę starych kotłów (opalanych węglem, miałem) i zastąpienie ich nowoczesnymi źródłami ciepła. Kolejnym krokiem może być dofinansowanie dla mieszkańców do fotowoltaiki. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić tylko z budżetu gminnego, nie stać nas. Liczymy, że będzie pojawiało się coraz więcej dofinansowań i programów rządowych. Jestem pewien, że naszym władzom centralnym bardzo zależy na działaniach proekologicznych.

 

W działaniach proekologicznych nie można pominąć roli edukacji. Jak Państwo realizujecie ten kierunek działań?

– Tutaj wielką rolę odgrywają nasze placówki oświatowe – zarówno przedszkola, jak i szkoły. W każdej z nich prowadzona jest szeroka kampania promocji ekologii wśród dzieci i młodzieży, w różnych formach. Odbywają się liczne zajęcia, pogadanki, wycieczki ekologiczne itp. Szkoły organizują również konkursy, turnieje o zasięgu gminnym i regionalnym – warto wymienić choćby Konkurs „Chrońmy Ziemię” czy Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny w Szkole Podstawowej w Brzyszowie oraz Turniej Ekologiczno-Przyrodniczy w SP Krasice.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.