Przesiadkowe węzły przy dworcach. Miało być inaczej…


Organizacja „Częstochowa To My” na swoim fan page zwróciła uwagę na efekt inwestycji – budowa węzłów przesiadkowych w Częstochowie. Efekt znacząco odbiega od pierwotnych planów, nawet tych później pod wpływem uwag PKP, zmienionych. Można rzec, finał przy dworcu na Stradomiu może okazać się dość rachityczny.

Inwestycja węzłów przesiadkowych to temat rozpoczęty w Częstochowie w 2014 roku. Wówczas Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy węzłów przesiadkowych przy trzech częstochowskich dworcach: Częstochowa Główna, Stradom i Raków. Częstochowa na ten cel dostała 27,5 mln złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. Całość inwestycji to koszt blisko 69 mln złotych.

Władze roztaczały spektakularne opisy i wizje węzłów przesiadkowych. Redakcje otrzymywały modernistyczne wizualizacje, co niektóre nawet zapierały dech w piersiach. Rzeczywistość przyniosła pewne rozczarowanie.

Każda z koncepcji przewidywała budowę peronów i placów manewrowych dla autobusów, miejsc postojowych dla taksówek, osób niepełnosprawnych i szybkiej obsługi, 126 miejsc parkingowych typu „park and ride”. Parking przy dworcu PKP Częstochowa Główna od strony ul. Piłsudskiego miałby 4 zadaszone perony dla autobusów, 5 miejsc postojowych dla taksówek, 10 miejsc dla niepełnosprawnych, 15 miejsc dla rowerów oraz 50 miejsc dla samochodów osobowych. Od strony ul. Orzechowskiego powinny być 4 zadaszone perony dla komunikacji publicznej, 20 miejsc dla samochodów osobowych, 5 miejsc dla taksówek, 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych, parking zadaszony dla 30 rowerów.

Na Stradomiu miał być jeden zadaszony peron dla autobusów, parking zadaszony dla 15 rowerów. Na Rakowie – jeden zadaszony peron przystankowy dla autobusów, 4 miejsca postojowe dla taksówek, tyle samo dla osób niepełnosprawnych, parking zadaszony dla 15 rowerów, 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Przy każdym węźle powstanie ok. 7 km ścieżek rowerowych, które zostaną skomunikowane z już istniejącą infrastrukturą dla cyklistów.

Prace budowlane dotyczące węzłów przesiadkowych w praktyce rozpoczęły się dopiero w listopadzie 2018 roku, a mają zakończyć się do końca czerwca 2020 roku. Wykonanie całości umowy planowane jest do końca sierpnia 2020 roku. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

 

Zdjęcia dotyczące węzła przesiadkowego na Stradomiu

  1. Pierwszy projekt
  2. Drugi projekt
  3. Stan na dzisiaj

Do pana rzecznika MZDiT Macieja Hasika  wysłaliśmy zapytania. Poprosiliśmy o szczegółowy wykaz finansowo-techniczny realizacji projektu budowy centrów przesiadkowych w Częstochowie. Jakie kwoty były zaplanowane i jaki jest ostateczny koszt tych inwestycji? Czy nastąpiły zmiany w pierwotnych projektach? Kiedy oficjalne otwarcie?

 

Dla pana rzecznika, pytanie okazało się: „sformułowane niejednoznaczne”.

Poniżej odpowiedź:

,,… postaram się odpowiedzieć możliwie syntetycznie. Inwestycja realizowana jest zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia uwzględnioną w przetargu, która dostępna jest w archiwum przetargów na stronie www.mzd.czest.pl – zakres jest bardzo obszerny, nie wiem co Panią konkretnie interesuje, tam znajdzie Pani wszelkie zestawienia techniczne w przedmiotowym temacie. (Faktycznie zakres w przesłanym linku jest bardzo obszerny i raczej nie dotyczy poruszanego tematu, tylko jest reklamą miasta. Sprytny wybieg. – przyp. red.). Koszt łączny budowy trzech węzłów przesiadkowych z pełną infrastrukturą podziemną, naziemną, drogową, oświetleniową oraz siecią dróg rowerowych łączących wszystkie trzy dworce kolejowe (Główny, Stradom i Raków) to suma ok. 69 mln zł z ok. 27 mln dofinansowaniem ze środków UE. Projekt został wykonany po rozpatrzeniu różnych aspektów ujętych w proponowanych wcześniej koncepcjach. Należało uwzględnić np. jak w przypadku odnowionego budynku Dworca Stradom możliwość zasłonięcia bryły poprzez proponowane zadaszenia (takie postulaty zgłaszało zarówno PKP, jak i służby estetyka miejskiego). W tym przypadku docelowy projekt różnił się wiec od koncepcji w tym zakresie, ale pozostałe zagadnienia, jak i koncepcyjne propozycje zaaranżowania otoczenia pozostałych dworców nie różniły się wiele od tych ujętych ostatecznie w realizowanym projekcie. Finał budowy łącznie w trzech lokalizacjach oraz w ich obrębie, jak i na odcinkach łączących (tj. drogi rowerowe) przewidywany jest na lato tego roku. Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu działek przez PKP, może jednak na części terenu dojść do przesunięcia terminu określonych prac, jednak w większości węzły powinny już służyć pasażerom po wakacjach.

 

Podziel się:

2 komentarzy

  • Barbara Nowak pisze:

    U nas jak zwykle co innego się obiecuje , a co innego wykonuje, W ogóle to budowa węzłów przystankowych się tak „ślimaczy”, co jest efektem braku zainteresowania postępem robót przez zleceniodawcę. Nie wiem co ta „świta” porabia każdego dnia, chyba tylko szuka wolnych etatów w podległych spółkach, by „wsadzić”na stołki swoich!!Węzeł na Stradomiu jest największą porażką inwestycyjną biorąc pod uwagę czas wykonywanych prac. Jak się przejeżdża to…. „nic się nie dzieje”. Węzeł rakowski i zamknięcie ul. Łukasińskiego pozbawił ludzi autobusów. Starsze osoby, a tu jest w tej dzielnicy najwięcej nie są w stanie o kulach i „balkonikach dotrzeć na Stary Raków cz Al. Pokoju. , by móc dojechać do centrum czy cmentarz Komunalny. Wstyd nasza władzo… Obiecanki były przed wyborami, a teraz tak jak zawsze…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.