Zawyją syreny


W całym kraju trwają ćwiczenia obronne organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z ich realizacją w czwartek 20 maja w Częstochowie może być przeprowadzony test syren alarmowych.

 

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21 prowadzone są od 17 do 21 maja. Ich elementami są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w czwartym dniu ćwiczenia (20 maja) w godz. 8.00 – 11.00 Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku (celem przeprowadzenia treningu systemu alarmowania i ostrzegania), podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych (ogłoszenie i odwołanie alarmu).

W ramach treningu emitowany będzie: dźwięk modulowany trwający trzy minuty ‑ oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu. Potencjalną procedurę alarmowania na terenie Częstochowy (jedynie w przypadku otrzymania komunikatu o zagrożeniu z powietrza) uruchamiać będzie Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *