WFOŚiGW w KATOWICACH DOFINANSUJE NOWE PRACOWNIE


61 nowych zielonych pracowni powstanie w szkołach województwa śląskiego dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz rozstrzygnął siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Zarząd zdecydował o zwiększeniu puli dotacji, która wzrosła do ponad 2,3 mln zł. Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2021”.

 

Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 do ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W tegorocznej siódmej edycji konkursu wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów. W przeważającej większości odbiorcą konkursu okazały się szkoły podstawowe – 108 wniosków, a jedynie 25 wniosków to licea i technika. Wśród nadesłanych wniosków 50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021”.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Podsumowując 7 edycji konkursów – „Zielona Pracownia_projekt” i „Zielona Pracownia” – Fundusz przeznaczył ponad 13,4 mln zł na utworzenie 369 zielonych pracowni w województwie śląskim.

W subregionie północnym województwa dofinansowanie otrzymają:

Gmina Kamienica Polska, Zielona Pracownia w SP w Kamienicy Polskiej – Leśna Baza Ekologów, 40 000 zł

Gmina Kłomnice, Zielona Pracownia w SP w Skrzydlowie – Zielona Oaza, 38 411,20 zł

Gmina Wręczyca Wielka, Zielona Pracownia SP im. Orła Białego w Kulejach – Leśna Pracownia, 40 000 zł

Gmina Opatów, Zielona Pracownia w SP im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie – Ekologiczne Centrum Nauki 40 000 zł.

Gmina Lipie, Zielona Pracownia w ZSP w Parzymiechach – Zielone okno na świat 40 000 zł

Gmina Krzepice, Zielona Pracownia w SP im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krzepicach – Dziupla Eko-Marysi 39 996,50 z

 

Gmina Niegowa Zielona Pracownia SP w Ludwinowie – EKO – LABORATORIUM 40 000 zł3

Powiat Myszkowski, Zielona Pracownia w Technikum nr 2 w ZS nr 2 w Myszkowie – Czyste środowisko – zdrowe życie 32 565 zł

Powiat Myszkowski Zielona Pracownia w ZS im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach – Środowisko ponad wszystko, 40 000 zł

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.