Zastępca komendanta miejskiego w Częstochowie odeszła na emeryturę


Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn podziękował za służbę podinsp. Grażynie Dudek – dotychczasowemu zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie i z dniem 4 lutego 2022 roku powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku podinsp. Ewie Szataniak, która do tej pory pełniła funkcję Komendanta Komisariatu III Policji w Częstochowie.

Podinspektor Grażyna Dudek rozpoczęła pracę w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie w sierpniu 1995 roku. 4 lata później wstąpiła w szeregi Policji i włożyła niebieski mundur. Od początku swojej kariery związana była z częstochowską drogówką. Po 18 latach nienagannej służby przełożeni docenili jej zaangażowanie w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu częstochowskiego i w lipcu 2017 roku mianowali ją Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. 1 sierpnia 2019 roku została mianowana zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. W lipcu 2020 roku podinspektor Grażyna Dudek została wyróżniona za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa Medalem za Długoletnią Służbę.
Podinspektor Grażyna Dudek pożegna się z policyjnym mundurem 3 lutego 2022 roku.

Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn z dniem 4 lutego br. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinspektor Ewie Szataniak.
Podinspektor Ewa Szataniak rozpoczęła służbę w 2001 roku w Gliwicach i przez 3 kolejne lata pełniła ją w tamtejszym komisariacie. Od sierpnia 2004 roku zajmowała się zwalczaniem i wykrywaniem przestępstw kryminalnych pełniąc służbę w komisariacie I, a później IV w Częstochowie. Po 7 latach jej rzetelna praca została doceniona przez przełożonych i w listopadzie 2011 roku została szefową wydziału kryminalnego w komisariacie III. 1 stycznia 2016 roku awansowała na Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a rok później na zastępcę komendanta komisariatu VI. 1 maja 2021 roku została mianowana na stanowisko komendanta Komisariatu III Policji w Częstochowie. Od 4 lutego 2022 roku będzie pełniła funkcję zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.

za KMP  w Częstochowie

fot. Od lewej: Podinspektor Ewa Szataniak, podinspektor Grażyna Dudek

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.