Bezpłatne szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich


Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”.
Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym.
Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia !


Zagadnienia poruszane na webinariach to:


Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)

omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70)

omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych,
wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wypełnianie deklaracji CIT8, CITD, CIT8/0 omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk
Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:

prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW

prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów

opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT

uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. O dokładnych terminach będziemy informować na stronie:

www.nikidw.edu.pl

Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie nikidw.edu.pl pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/szkoleniadlakgw/

Honorowy Patronat nad szkoleniami objęła Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.


Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.