Wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie


Wernisaż obu wystaw odbędzie się 17 lutego o godz.17.30 i potrwają do 3 kwietnia

Dwoje artystów z Wrocławia – malarka Marlena Promna oraz grafik Tomasz Pietrek zdecydowało się na przygotowanie dwóch indywidualnych wystaw w tej samej przestrzeni wystawienniczej. To działanie nie było podyktowane żadnymi wymogami ani koniecznością, był to świadomy wybór, który pozwolił artystom na stworzenie wspólnego pola oddziaływania przy zachowaniu autonomii środków wyrazu. Artyści już wcześniej tak prezentowali swoje wystawy, tym razem przestrzenią dla nich przeznaczoną jest Sala Gobelinowa Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

 

Marlena Promna

Ogrody. Rekonstrukcja.

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Wystawa otwarcie 17.02.2021

Wystawa malarstwa

 

Marlena Promna – artysta malarz; absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie (dawniej Akademia im. J. Długosza w Częstochowie) w 2004 r. w pracowni prof. Leona Macieja oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzenieckiego w 2007 roku; doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych; adiunkt na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w Pracowni Rysunku prof. Piotra Kielana; autorka ponad dwudziestu wystaw indywidualnych, realizacji malarstwa w architekturze oraz uczestniczka licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą; koordynator oraz kurator międzynarodowych projektów badawczych, warsztatów i wystaw.

 

Permanentną cechę mojej twórczości stanowi synteza i materia malarska. Łączy ona różnorodne, często skrajne obszary moich malarskich eksploracji. Istotne dla mnie jest poruszanie się między odmiennymi sposobami obrazowania, co podyktowane jest chęcią stworzenia jak najlepszego zapisu interesującej mnie treści. Swoje wypowiedzi lokuję w obszarze „pomiędzy” geometrią a bioformą, abstrakcją i figuracją, metaforą a dosłownością. W latach 2016 -2020 zrealizowałam serię pięciu projektów artystyczno-badawczych związanych z analizą semantyczną i strukturalną ogrodu. Na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie zaprezentuję wyniki swoich doświadczeń. www.marlenapromna.pl

 

Tomasz Pietrek

Notatki z teraźniejszości.

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Otwarcie wystawy 17.02.2022

Wystawa rysunku, grafiki i plakatu

Tomasz Pietrek – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, od 2019 roku doktor habilitowany, a od 2020 profesor macierzystej Uczelni. Prowadzi Pracownię Plakatu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, malarstwem, plakatem, projektowaniem graficznym. Brał udział w ponad 180 wystawach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Zrealizował liczne opracowania graficzne dla instytucji kultury, publikacje, plakaty. Od 10 lat redaktor artystyczny Pisma Artystycznego FORMAT.

 

Prace zaprezentowane na wystawie nawiązują do napomnienia o nieuchronnym, śmiertelnym losie,  rozczarowania marnością świata, jego przemijaniem. Dzieła celowo eksploatują elementy przedstawieniowe i nie przedstawieniowe, obiektywizm i emocjonalny subiektywizm. www.tomaszpietrek.com

 

 

 

 

.

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.