Zapisani w pamięci


Inaugurujemy nowy cykl wspomnień poświęcony znanym osobom, które swą działalnością w różnych dziedzinach przyczyniły się do rozsławienia naszego miasta i regionu, i dlatego warto o nich pamiętać.

W lipcu odeszli
1 lipca 1999 r.
Zmarł wybitny częstochowski artysta plastyk, Wojciech Barylski. Zajmował się malarstwem, grafiką, medalierstwem. Studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zaprojektował, według pomysłu Marka Przeniosło i Krzysztofa Świtały, serię piętnastu medali nawiązujących do 600-lecia Jasnej Góry. Serią jasnogórską obdarowany został Papież Jan Paweł II. Wojciech Barylski uczestniczył w licznych wystawach zagranicznych: w Niemczech, Holandii, Austrii, Szwecji, Francji, Danii, Kanadzie, Indiach, Hiszpanii. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na międzynarodowych wystawach.

7 lipca 1993 r.
Zmarł Zdzisław Banaszkiewicz, doktor medycyny. Był cenionym chirurgiem. Urodził się w Pławnie koło Częstochowy. Po ukończeniu studiów medycznych pracował w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, a także w Środzie Wielkopolskiej. Po przyjeździe do Częstochowy w 1962 roku, podjął pracę w Szpitalu im. L. Rydygiera, a następnie w Szpitalu im. Wł. Biegańskiego. Brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Odszedł niespodziewanie w wieku 69 lat.

9 lipca 1964 r.
Zmarł Ignacy Kozielewski, pseud. “Starzeńczyk”, pedagog, działacz skautowy, autor hymnu harcerskiego, pisarz, poeta, dziennikarz, publicysta. Urodził się w Starzenicach w powiecie wieluńskim. Był autorem wielu prac m.in: “Zawisza Czarny z Garbowa”, “Wczoraj, dziś i jutro sokolstwa”, “Na szlakach Millennium – Sześć wieków Krzepic 1357-1957”. Wydał również poemat “Słowo o królu Warneńczyku”. Podczas drugiej wojny światowej mieszkał w Brwinowie, gdzie zajmował się tajnym nauczaniem w szkołach. Od 1945 roku organizował gimnazja w Kłobucku, Mstowie, Krzepicach. W wieku 79 lat Ignacy Kozielewski zamieszkał w Częstochowie. Przez ostatnie lata swojego życia pracował jako lektor w Niższym Seminarium Duchownym. Spoczął na cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie.

W lipcu urodzili się

15 lipca 1905 r.
Urodził się w Częstochowie Tadeusz Wawrzynowicz, wybitny pedagog i muzyk. Pochodził z rodziny o dużych tradycjach muzycznych . Początkowo Tadeusz uczył się w szkole muzycznej swojego ojca, Ludwika Wawrzynowicza, a po jej ukończeniu, kształcił się w Warszawie, Poznaniu, Wiedniu. W latach 1935-1940 dyrygował chórem Bazyliki Jasnogórskiej. Od 1945 roku Tadeusz Wawrzynowicz był dyrektorem Kolegium Nauczycieli Muzyki, które po kilku latach przekształcono w Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Funkcję dyrektora pełnił przez 26 lat. Zmarł 19 stycznia 1985 roku.

18 lipca 1922 r.
W Kawodrzy Górnej przyszedł na świat prof. dr hab. Aleksander Szymon Grabara. Z Częstochową związany był przez całe życie. Przez kilkadziesiąt lat prowadził działalność naukową oraz był wykładowcą w częstochowskich uczelniach: Politechnice Częstochowskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza), Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii (w 2001 przekształcona w Akademię Polonijną). Był członkiem Polskiej Akademii Nauk. W dorobku naukowym prof. Grabary znajduje się ponad dwieście publikacji. Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń. regionalnych oraz naukowych. Zmarł w Częstochowie.

24 lipca 1904 r.
Urodził się w Częstochowie Jerzy Liebert, poeta, prozaik, krytyk. Dzieciństwo spędził w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był jednym z najwybitniejszych poetów katolickich Polski międzywojennej. Już od siedemnastego roku życia publikował na łamach prasy liryki, opowiadania i recenzje. W 1925 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Z powodu poważnej choroby zmuszony był przerwać naukę. Był autorem zbiorów wierszy: “Druga ojczyzna”, “Gusła” oraz “Kołysanka jodłowa” – tom ten został wydany po śmierci poety w 1932 roku. Zmarł w Warszawie w wieku 27 lat. W 1976 roku ukazały się jego “Pisma zebrane”.

opracowała

BARBARA SZYMAŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *