Niebezpieczne stodoły


Częstochowski oddział Służby Ochrony Zabytków w Katowicach zalecił rozbiórkę ośmiu zabytkowych spichlerzy w Żarkach, przy ul. Ofiar Katynia

O opinię konserwatora zabytków na temat rozbiórki wystąpił burmistrz Żarek Klemens Podlejski, którego niepokoiły częste pożary, do jakich dochodziło w obrębie kompleksu spichlerzy. W ich wyniku spłonęło kilka stodół, a dalsze popadały w ruinę. Dodatkowe niebezpieczeństwo stwarzali nierozważni handlowcy, z pobliskiego miejskiego targowiska, którzy ustawiali stragany również przy zrujnowanych stodołach. To już zdecydowanie zaczęło zagrażać nie tylko sprzedającym, ale i kupującym.
Podczas terenowej inspekcji, która miała miejsce miesiąc temu, pracownicy częstochowskiej delegatury oficjalnie potwierdzili fatalny stan stodół, dwie sklasyfikowano nawet jako rudery. Po lustracji konserwator zabytków zezwolił na rozbiórkę wskazanych stodół, ponieważ stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Wcześniej gmina musi sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną, fotograficzną.
Ponieważ konserwator nakazał zapobiegać postępującej degradacji całego kompleksu, gmina ma zagospodarować teren bezpośrednio przylegający do chronionych budynków. Najprawdopodobniej zostanie on włączony w obręb targowiska. O możliwości rozbiórki został powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie.
Spichlerzy przy ul. Ofiar Katynia jest ponad 40. Stanowią charakterystyczny sposób ukształtowania zabudowy gospodarczej, cennej ze względów historycznych. Wszelkie wykonywane w nim prace wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na roboty budowlane Starostwa Powiatowego w Myszkowie po zasięgnięciu opinii urzędu konserwatorskiego.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *