Prace na cmentarzu


Urząd Miasta i Gminy Żarki rozpoczął inwentaryzację tablic zachowanych na cmentarzu żydowskim w Żarkach

Kirkut z wieloma grobami z XIX i XX wieku i zachowanymi macewami z charakterystyczną symboliką mieści się przy ul. Polnej. Jest własnością Skarbu Państwa. Gmina podjęła starania, aby zinwentaryzować tablice. Dlatego nawiązano współpracę z pracownikami Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (012 633 70 58), kierowaną przez prof. dr. hab. Edwarda Dąbrowę. W ostatnich dniach rozpoczęto przygotowania do podpisania stosownego porozumienia. Zostaną w nim określone zasady wzajemnej współpracy miedzy katedrą judaistyki a miastem w zakresie wykonania i finansowania prac inwentaryzacyjnych. Wiadomo, że osobą odpowiedzialną za to zadanie będzie dr hab. Leszek Hońdo z UJ. Do końca tego roku ma zostać przedłożona pełna dokumentacja cmentarza ze szczególnym rozliczeniem kosztów, która ukaże się w formie książkowej.
Burmistrzowi Klemensowi Podlejskiemu zależy, aby w przygotowywanym wydawnictwie znalazły się fotografie każdej z zachowanym tablic, opis w języku hebrajskim oraz jego tłumaczenie na język polski. Twierdzi, ze dzięki takim działaniom miasto zdobędzie więcej informacji na temat pochowanych w Żarkach mieszkańców wyznania mojżeszowego.
Wstępną rozmowę o powstaniu książki i ewentualnym jej finansowaniu przeprowadzono z Eli Zborowskim, szefem Instytutu Vad Yashem w Stanach Zjednoczonych, w czasie jego czerwcowej wizyty w Żarkach. Zborowski przeżył wojnę dzięki pomocy dwóch rodzin: jednej z Żarek, a drugiej z Bobolic. Polacy ryzykowali własnym życiem przechowując go najpierw w domu przy ul. Częstochowskiej w Żarkach, a potem w kurniku, wraz z 9. innymi osobami, w Bobolicach.

W 1921 r. w Żarkach mieszkało 2536 Żydów i 1510 Polaków. W 1897 roku było ich odpowiednio 2559 i 1414. W 1942 roku liczba Żydów zwiększyła się do 3200 osób w wyniku wysiedlenia 700 Żydów z Płocka.. 6 października 1942 roku rozpoczęto likwidację getta w Źarkach. Podczas tej akcji rozstrzelano około 300 osób.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *