Szersze spojrzenie na wodę


W 2003 roku Elżbieta Augustyniak, nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum nr 18 w Częstochowie, przystąpiła w imieniu szkoły, do realizacji programu Socrates-Comenius, którego tematem przewodnim została woda. Do współpracy ze szkołą przystąpiły szkoły z: Francji, Belgii, Włoch i Rumunii.

– W grudniu 2003 roku zorganizowano pierwszą wizytę przygotowawczą w naszym gimnazjum i opracowano założenia projektu pt. ,,Szersze spojrzenie na wodę w Europie”, który ma być realizowany przez trzy lata. Akademia Nauk zatwierdziła program i szkoły przystąpiły do jego realizacji, jedynie szkoła z Rumunii wzięła w nim udział jako tzw. “cichy partner”, gdyż nie została zaakceptowana przez rumuńską AN – mówi E. Augustyniak.
Pierwszym realizowanym zagadnieniem projektu był temat: regionalna literatura o wodzie. Uczniowie tłumaczyli na język angielski legendy o wodzie, brali udział w plenerach malarskich, w efekcie czego powstał album oraz prezentacja Power Point, obrazująca wszystkie prace uczniów.
– W listopadzie 2004 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna i robocza z naszymi europejskimi partnerami w Conselve we Włoszech, podczas której przedstawiono dotychczasowe prace szkół i opracowano logo projektu – mówi E. Augustyniak. Kolejnym krokiem było opracowanie geograficznej charakterystyki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przestudiowano i zanalizowano hydrografię regionu, zbadano florę i faunę regionalnych zbiorników wodnych. Uczniowie uczestniczyli w badaniach terenowych, wykonali plansze, makiety. Całość w wersji angielskiej, w formie prezentacji PP, pokazano w trakcie wizyty roboczej, jaka odbyła się w maju br. w Gimnazjum 18.
Pobyt uczniów i nauczycieli z zagranicy przebiegł niezwykle atrakcyjnie. – Przeprowadziliśmy warsztaty na temat naturalnych zbiorników wodnych w naszym regionie, zwiedziliśmy Oczyszczalnię Ścieków. Cieszymy się, że udało się nam zaciekawić gości i nawet zaimponować, bowiem zaskoczeni byli technicznymi rozwiązaniami w Oczyszczalni, a zauroczeni okolicami Złotego Potoku – powiedziała nam Elżbieta Augustyniak. Goście zwiedzili również magistrat i spotkali się z władzami Częstochowy, wybrali się na wycieczkę do Oświęcimia i Krakowa. Organizatorzy nie pominęli w programie akcentów zabawowo-artystycznych. Częstochowscy gimnazjaliści zaprezentowali przedstawienie ,,Nasza Europa”, a wieczory spędzono na dyskotece i integracyjnych spotkaniach przy ognisku i pieczonych kiełbaskach. Projekt został zatwierdzony na drugi rok realizacji.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *