Wrzesień w Miejskiej Galerii Sztuki


W najbliższych dniach, w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie otwarte zostaną cztery nowe wystawy: malarstwa, grafiki, ilustracji i fotografii. Najbliższy wernisaż – jubileuszowej wystawy z okazji 40 lat pracy artystycznej Czesława Tarczyńskiego odbędzie się już w piątek 12 września, kolejne – w piątek 19 września i w sobotę – 20 września 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do zwiedzania wystaw.

Czesław Tarczyński

Szukając piękna

wystawa jubileuszowa okazji 40 lat pracy artystycznej

13 września – 31 października 2014 r.

malarstwo i projektowanie graficzne

Sala Śląska

Wernisaż wystawy 12 września 2014 r., godz. 18.00

Znany jako animator kultury, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki oraz działacz ZPAP Czesław Tarczyński pozostaje także, a może przede wszystkim czynnym artystą plastykiem, który z upodobaniem tworzy nowe dzieła, a przez czterdzieści lat pracy twórczej zbudował niemały dorobek. Artysta malarz i projektant form przemysłowych, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w 1974 roku na Wydziale Architektury Wnętrz, ze specjalnościami: wzornictwo przemysłowe, w pracowni prof. Andrzeja Wróblewskiego, wystawiennictwo w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego oraz malarstwo pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego. Uczestnik wystaw zbiorowych i poplenerowych w Polsce, w Niemczech i na Białorusi. Indywidualne wystawy Czesława Tarczyńskiego odbywały się czterokrotnie w Holandii oraz m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej w Kielcach. W 2013 roku wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Artysta uprawia przede wszystkim malarstwo realistyczne, z wpływami impresjonistycznym, tematycznie i formalnie uwydatnia niezwykłość krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Są to obrazy wykonane pastelami oraz techniką olejną. W naturze artysta upatruje najbardziej twórczych inspiracji, a swoją fascynację przyrodą ujawnia się zarówno w obrazach, jak autorskich wypowiedziach. Na wystawie w MGS obejrzeć można zestaw prac podsumowujący dorobek twórczy Tarczyńskiego.

Dominik Cierpiał

Strefa

malarstwo, instalacje, grafika warsztatowa

20 września – 31 października 2014 r.

Sala Poplenerowa

Wernisaż wystawy 12 września 2014 r., godz. 18.00

Rocznik 1988. Ukończył studia I stopnia na kierunku Grafika na Akademii im. Jana Długosza Częstochowie, dyplom licencjacki 2012 r. Obecnie student na tym samym kierunku studiów II stopnia. Stypendysta Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie plastyki (2013, 2014). Zajmuje się grafiką zarówno artystyczną, jak i projektową oraz rysunkiem. Interesuje się także takimi dziedzinami ajk performance oraz scenografia.

Debiutował wystawą indywidualna Przewróć mnie w Centrum Promocji Młodych w 2012 r., wystawiał także na wystawach wspólnych w Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych – Konduktorowni, w częstochowskim Muzeum Produkcji Zapałek, w Galerii OPK Gaude Mater; w Filharmonii Częstochowskiej. Animator i koordynator warsztatów artystycznych i innych projektów akcyjnych; w roku bieżącym zrealizował np. projekt Na oślep – będący próba połączenia doświadczeń osób widzących i niedowidzących w postaci wspólnej ekspresji artystycznej.

Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki, realizowana w ramach Programu Promocji Młodych, jest nie tyle tradycyjną wystawą podsumowująca dotychczasową twórczość artysty, jest raczej kolejnym projektem akcyjnym, angażującym zmysły i intelekt widzów.

Co zapowiada sam autor?:

„Momentami statyczna i czysta, przewidywalna nawet neutralna.

Za chwilę wściekła brutalna nieokiełznana i dzika.

Wrażliwa na dotyk przez wielu niezrozumiała.

Taka będzie wystawa, pełna malarstwa, instalacji i grafiki warsztatowej”

Marta Liszka

Spacerując z głową… w ilustracji

grafika, ilustracje

Galeria Antresola

20 września – 31 października 2014 r.

Wernisaż wystawy 19 września 2014 r., godz. 18.00

Mistrz gatunku Józef Wilkoń, w najczęściej cytowanym zdaniu o ilustracji książkowej, mówi tak: “Trzeba wiedzieć co robić, żeby tekst i ilustracja uzupełniały się wzajemnie, żeby w książce rosło napięcie jak w teatrze, by wszystko było w swoim czasie i w dobrych proporcjach.” Prace Marty Liszki, młodej artystki, również zajmującej się tą dziedziną sztuki, wyraźnie dowodzą, że wiedza ta nie jest jej obca, a jej ilustracje dalekie są od zbanalizowanych form i kształtów typowych dla książeczek dla dzieci – fascynują kolorem, precyzją wykonania, świeżym stylem i przemyślaną formą.

Marta Liszka jest absolwentką Krakowskiej Szkoły Wyższej (obecnie – Krakowska Akademia) – licencjat w 2008 r. oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom magisterski w 2010 r.). W 2011 r. ukończyła kurs projektowania wydawniczego Fundacji Znaczy się.

Grafiką i ilustracją zainteresowała się już podczas studiów licencjackich, gdzie miała do czynienia z różnymi zadaniami projektowymi (od tworzenia identyfikacji wizualnej po duże formy plakatu). Eksperymentowanie z techniką przywiodło ją do ilustrowania książek dla dzieci. Ma ich w swoim dorobku kilkanaście, także innych projektów ilustratorskich, a współpraca z wydawnictwami i autorami zaczęła się od sukcesów konkursowych. W prestiżowym konkursie „Książka dobrze zaprojektowana. Zacznijmy od dzieci” Marta otrzymała wyróżnienie od wydawnictwa Hokus-Pokus i wydawnictwa Debit; także Empik nagrodził ją w konkursie na nową okładkę i ilustracje do książki dla dzieci, w efekcie tej nagrody książka Natalii Usenko „Książka, przecinek i kropka” wydana została z ilustracjami Marty Liszki.

Przy tworzeniu ilustracji artystka posługuje się oryginalną techniką autorską, którą pokrótce opisuje tak: „Z każdą nową książką proces kreowania ilustracji zaczyna się od początku – przechodząc kolejno przez kilka kolejnych stadiów – od szkicu, kreski przez malunek akwarelą i wycinankę. Najczęściej korzystam z zestawu wykonanego przez siebie malowanego papieru, będącego owocem moich wcześniejszych poszukiwań ilustratorskich. Zatem powstające ilustracje są zawsze rozwinięciem zbudowanego już warsztatu poprzez różne ulepszenia. Finalnie całość składam i zamykam w książkowy kwadrat, rzadziej prostokąt, za pomocą programów komputerowych – są to sfotografowane przestrzenne modeliki czy wycinanko-wyklejanka.” Lubi odwoływać się do słów Pawła Pawlaka: praca nad książką przypomina zajęcie kucharza: mieszanie ingrediencji, ekspery-mentowanie z kolejnością i wagą poszczególnych składników, połączone przy tym z dbałością o bilans odżywczy potrawy. Słowo, plastyka form, opowiadana historia, dialogi, obrazy, kompozycja i dramaturgia całości, typografia, rodzaj papieru, format, to elementy, z których próbuję przyrządzić książkę.”

Na debiutanckiej wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie Marta Liszka pokaże wybór prac, ilustracji z różnych książek (m.in. Anny Świrszczyńskiej, Przemysława G.Ficka, Łukasza Łęckiego), z autorskim komentarzem i próbką techniki wykonania. Tym razem jej prace wystąpią – w oryginalnej aranżacji – jako autonomiczne obiekty, wyłączone z kontekstu książek, dla których powstały, ale bez zapominania o tej specyficznej symbiozie słowa i obrazu.

6. Międzynarodowy Salon Fotograficzny

Martwa natura w fotografii

Częstochowa 2014

Sala Gobelinowa

Wernisaż i rozdanie nagród 20 września 2014 ., godz. 16.00

Konkurs i wystawa odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Częstochowy

Pomysłodawcą, komisarzem i współorganizatorem Salonu Martwa natura w fotografii jest artysta fotografik Janusz Mielczarek. To już szósta edycja Salonu, po raz drugi, pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP. Wysoki poziom artystyczny poprzednich edycji doceniło zarówno środowisko fotografików (recenzje w czasopismach artystycznych) jak i chętnie odwiedzający wystawę widzowie. Sądzić należy, że ta jedyna na świecie impreza fotograficzna, prezentująca wyłącznie martwą naturę w fotografii, wciąż zdobywa nowych pasjonatów.

Impreza promuje fotografię artystyczną stawiając ją na równi z innymi dziedzinami sztuki, wyłania również młode talenty fotograficzne.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 96 fotografików Polski oraz Bahrajnu, Holandii, Kanady, Francji, Niemiec, Słowenii, Węgier, Włoch i Hiszpanii. Jury na wystawę pokonkursową zakwalifikowało 168 fotografii..

Nieformalnym motto Salonu stały się słowa H.C. Bressona: „Temat martwej natury jest dlatego tak trudny, ponieważ trzeba go wymyślić”, a zdjęcia prezentowane na wystawie pokazują rozmaitość wyborów artystycznych i możliwości interpretacyjnych tego tematu.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *