Główna nagroda dla Gminy Olsztyn


Gmina Olsztyn zdobyła nagrodę główną w prestiżowym konkursie „Marka – Śląskie” organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach.

Gmina Olsztyn zwyciężyła w kategorii „Sport, turystyka i rekreacja” zgłaszając projekt realizowany przy udziale środków unijnych (85 proc.), pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn”.

Gala odbyła się 6 września 2014 r. Nagrody zwycięzcom wręczyli: Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Pilot, wicewojewoda śląski, Wiktor Pawlik, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W pozostałych kategoriach zwyciężyli: Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej (w kat. Organizacje pozarządowe), Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu (w kat. Społeczna odpowiedzialność biznesu), Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (w kat. Zdrowie), Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. (w kat. Usługa), Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. S.K.A. z Bielska-Białej (w kat. Produkt), Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa z Siemianowic Śląskich (w kat. Dziedzictwo kulturowe regionu), Zespół Pieśni i Tańca “Mały Śląsk” z Radzionkowa (w kat. Kultura), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza (w kat. Nauka) .

Przypomnijmy. W ramach nagrodzonej inwestycji u podnóża zamku od strony zabytkowego Spichlerza powstał park z alejkami, nad którymi zawieszono cztery efektowne rzeźby balansujące, znanego w świecie artysty, Jerzego Kędziory. Są także cztery polany rekreacyjne oraz ścieżka do zjazdów górskich. Zadbano również o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy i stanowiska grillowe.

Wzdłuż drogi powiatowej Olsztyn – Biskupice do rezerwatu przyrody Sokole Góry, powstała prawie kilometrowa ścieżka rowerowa. Przy rezerwacie przyrody Sokole Góry powstał parking oraz miejsca wypoczynku dla zmotoryzowanego turysty. Są tam: wiaty, stoły z ławkami, kosze na śmieci, miejsca piknikowe, stojaki na rowery oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i autokarów.

Całkowity koszt zadania to 1 623 500 zł. Startując w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2. „Infrastruktura około turystyczna-podmioty publiczne”, Gmina Olsztyn pozyskała 1 379 975 zł.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *